Spoje kolíkyKategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na základní popis spojů pomocí kolíků.

Obsah

1.
Spoje pomocí kolíků

Úryvek

" jde o nejjednodušší a nejstarší způsob spojení; je to spojení s tvarovým stykem
 kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí zaraženého kolíku
 lze je považovat za rozebíratelné, i když častější montáž a demontáž snižuje jejich spolehlivost
 kolíky mají různý tvar a jsou většinou normalizovány

1) Válcový – není vhodné ho použít tam, kde je častá demontáž


2) Kuželový – používá se tam kde dochází k časté montáži a demontáži


3) Pružný


4) RýhovanýFunkce kolíkového spoje
a) ustavení vzájemné polohy více součástí (dělí převodové skříně-blok a hlava motoru)
b) přenos krouticího momentu MK (spoj hřídel a náboj)
c) kolík slouží jako pojišťovací součást (při přetížení se přestřihne)

 válcové kolíky - vyrábějí se, stejně jako kuželové kolíky, z oceli 11 107 nebo 11 600
 kuželové kolíky - mají kuželovitost 1:50
 pružné kolíky - jsou duté válcové kolíky s podélnou spárou; používají se pro rázové zatížení; spojení s pružným kolíkem je spolehlivé a nevyžaduje přesnou díru; díra se nevystružuje a vrtá se přímo nástrojem s mezní úchylkou H12; další jeho výhodou je možnost opakované montáže a demontáže, aniž by spojení pozbylo svou jakost; vnější průměr kolíku je větší než minimální průměr díry
 rýhované kolíky - je válcový kolík, který má po obvodě vyválcovány 3 rýhy; válcováním vzniknou na obou stranách rýh výstupky, které se při zaražení kolíku zatlačí zpět do rýhy a kolík je pružně předepjat velkým tlakem proti stěnám otvoru"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a naskenované obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543576d237824.zip (962 kB)
Nezabalený formát:
Kolikove_spoje.doc (990 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse