Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - maturitní otázky

Společenské vědy - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Kompletně vypracované maturitní otázky ze společenských věd (někdy také jako Základy společenských věd).

Zpracované otázky:
1.
Úvod do psychologie (4 str.)
- význam psychologie, historie psychologie (metafyzické období, empirické období)
- psychologické obory (teoretické (základní) disciplíny, aplikované (užité) disciplíny, speciální disciplíny)
- faktory biologické
- faktory sociální

2.
Socializace a její průběh (3 str.)
- socializace
- výsledky socializace
- sociální potřeby
- existenciální potřeby
- sociální deprivace (deprivační syndrom aj.)
- sociální učení
- sociální percepce ( lidská vnímavost )
- sociální interakce
- sociální role a sociální status
- ustálené způsoby chování

3.
Sociální komunikace a její formy (4 str.)
- neverbální komunikace (proxemika, mimika, haptika, posturologie, gestikulace, anatomie setkání, rozestavení židlí u stolu, úprava zevnějšku)
- sociální percepce ( lidská vnímavost )
- verbální komunikace
- poruchy učení
- paralingvistika
- chyby řeči

4.
Sociální skupiny – charakteristiky, psychologie davu (3 str.)
- znaky sociální skupiny
- kritéria sociální skupiny
- vedení skupin
- psychologie davu (Gustav Le Bon, klasifikace davu podle Le Bona, Brownova typologie davu, dělení davu, ovlivnění davu, základní mechaniky davu)
- struktura skupiny
- charakteristika členů z hlediska moci
- charakteristika z hlediska konformity

5.
Obecná psychologie – poznávání (2 str.)
- základní elementární poznávání = čití
- vnímání = VJEM – soubor několika počitků
- představivost – PŘEDSTAVA
- fantazie
- halucinace

6.
Kognitivní psychologie (3 str.)
- myšlenkové operace
- úsudkové operace
- heuristika - řešení problémů
- inteligence
- oligofrenie
- paměť (druhy paměti)

7.
Psychické stavy (4,5 str.)
- pozornost
- zátěžové situace
- frustrace
- stres (fáze stresu, stresující faktory)
- obranné frustrační mechanizmy
- fobie
- deprese
- panika
- obsedantní chování
- kompulzivní jednání
- klasifikace emocí (individuální zvláštnosti citů)

8.
Psychologie osobnosti (4 str.)
- vlastnosti dynamické (konstituční typologie)
- vlastnosti aktivačně motivační
- vlastnosti vztahově postojové (stadia mravního usuzování, mravní zdroje)
- vlastnosti výkonné (inteligence, schopnosti)
- vlastnosti seberegulační (podstata vůle, volní proces, vývoj vůle)

9.
Vznik státu a práva (3 str.)
- stát
- výkonná moc
- předstátní společnosti
- vznik státu (teorie vzniku státu - náboženská, organická ( patriarchální ), smluvní, marxistická, psychologická)
- forma vlády (znaky reálné demokracie)
- státní orgány
- struktura státu

10.
Základní právní pojmy (3 str.)
- právo, subjektivní právo, objektivní právo, přirozené, pozitivní, morální norma, právní norma, právní řád, právní vědomí, legislativní proces, právní vztah, osoba fyzická, osoba právnická, právní odvětví, soukromé právo, veřejné právo, právní skutečnost, právní úkon, právní geografie, právní enkláva, prameny práva

11.
Ústava ČR (6 str.)
- historie ústav
- Ústava ČR (Hlava I. až XIII. - detailní popis všech hlav)
- systém bank, obec, typy obcí, kraj

12.
Ústavní vývoj ČR (2 str.)
- první etapa :1848 - 1918
- druhá etapa: 1918 - 1992
- třetí etapa: 1993 -

13.
Politické strany, volby (4 str.)
- politická strana (vznik, zánik, člen, rozdělení, politické spektrum, funkce, postavení a fungování)
- vývoj stran (starověké Řecko, středověk, renesance, novověk, 19.století, 80.léta 20.století)
- nátlakové ( lobbystické ) skupiny
- odbory, volby, vývoj
- volební právo
- volební systémy (+ systém ČR)
- volby (do sněmovny, do senátu, volební seznam, volební kampaň)

14.
Ideologie, názory (5 str.)
- anarchismus, liberalismus, konzervatismus, křesťanská sociální nauka, socialismus, totalita, fašismus, nacismus, nacionalismus, komunismus

15.
Úvod do filozofie (2 str.)
- klasifikace filozofických věd dle otázek
- co je Filozofie
- proč filozofie vznikla v Řecku (vznik Antické filozofie, mystéria, mýty řecké)

16.
Předsokratovská filozofie (3 str.)
- Milétská škola
- Efesos
- Pythágoryjská škola
- Elejská škola
- Jižní Itálie
- Athény
- Atomický materialismus

17.
Antropologický obrat - klasické období, sofisté, Socrates (2 str.)
- Sofisté
- Protagoras
- Gorgiás
- Socrates
- Socratovské školy
- Kynická škola
- Kyrénská škola

18.
Vznik filozofických systémů (4 str.)
- Platón (Platónova státověda)
- Aristoteles (schéma dokonalosti v přírodě, antropologie, zdatnost – ctnost, stát, logika)

19.
Helénské období (3 str.)
- Skepticismus
- Epikureismus
- Eklekticismus
- Stoicismus
- Novoplatonismus

20.
Formování středověké filozofie – patristik (3 str.)
- Apologetika
- Systematika (Sv. Augustým ( Aurelius Augustinus ) )

21.
Scholastika (5 str.)
- ranná (Realisté, Nominalisté)
- vrcholná (Tomáš Akvinský aj.)
- pozdní (Roger Bacon, Duns Scotus, William Ockham)

22.
Renesance (3 str.)
- znaky renesanční filozofie
- šíření Renesance a Humanismu v záalpských zemích
- sociální učení v době Renesance
- vznik exaktních věd

23.
Anglický Empirismus (3 str.)
- Francis Bacon
- John Locke
- George Berkeley
- David Hume
- DEISMUS

24.
Racionalismus (2 str.)
- René Descartes (karteziánství)
- Benedikt ( Baruch ) Spinoza
- Gottried Wilhelm Leibnitz

25.
Francouzské osvícenství (2 str.)
- Francois Maria Arouet
- Charles Louis Montesquien
- Jean Jacques Rousseau

26.
Immanuel Kant, kategorický imperativ (4 str.)
- Předkritická fáze
- Kritická fáze (Kritika čistého rozumu, Transcendentální estetika, Transcendentální analytika, Transcendentální dialektika, Kritika praktického rozumu, kategorický imperativ)
- Johann Gottlieb Fichte

27.
Lidská práva (3 str.)
- Vývoj (Evropa)
- skupiny práv (lidská, politická, sociální, hosp. a kulturní, soudní ochrana)

Poznámka

Kompletní příprava k maturitě ze společenských věd. Každá otázka je zpracována v samostatném souboru v MS Wordu. Doporučujeme stáhnout kompletní ZIP paket rovnou do počítače.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse