Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stručnou charakteristikou společnosti s ručením omezeným. Popisuje, co musí obsahovat společenská zakladatelská smlouva, jak zapsat firmu do Obchodního rejstříku (OR). Uvádí práva a povinnosti společníků. Charakterizuje orgány společnosti, definuje jejich význam a funkci.

Obsah

1.
Společenská smlouva musí obsahovat
2.
Návrh na zápis do Obchodního rejstříku (OR)
3.
Práva a povinnosti společníků
4.
Rezervní fond
5.
Orgány společnosti

Úryvek

"ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Valná hromada
 Nejvyšším orgánem společnosti

Do její působnosti patří:
1. Schvalování stanov a jejich změn
2. Schvalování účetní uzávěrky a způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát
3. Rozhodování o snížení či zvýšení základního kapitálu
4. Jmenování, odvolání, odměňování jednatelů a členů dozorčí rady
5. A jiné

 Tvořena na ni přítomnými společníky
 Nemůže-li se společník účastnit osobně může být zastupován zmocněncem na základě písemné plné moci
 Zmocněncem nesmí být jednatel či dozorčí rady
 Valná hromada je usnášení schopná jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů
 Každý společník má jeden hlas na 1000 Kč svého vkladu
 K přijetí běžných rozhodnutí postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků tzv. „prostá většina“
 V některých případech je však přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 většiny všech hlasů „ kvalifikovaná většina“ (při změně stanov)
 Schází se minimálně 1x za rok a svolávají-ji jednatelé
 Požádat o svolání valné hromady však mohou i společníci jejíž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu
 V případě, že má společnost jediného společníka plní on sám valné hromady, všechna jeho rozhodnutí musí být prováděna formou notářského zápisu

Jednatelé
 jsou statutárním orgánem společnosti
 pokud společenská smlouva neurčí jinak mohou jednat jménem společnosti samostatně
 jsou jmenováni valnou hromadou z řad společníků nebo jiných fyz. os.

 Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti k rozhodnutí týkající se obchodního vedení je zapotřebí souhlasu většiny jednatelů

 Jednatelé jsou povinni zajistit vedení řádné evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat je o záležitostech společnosti"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse