Sportovní manager


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Role managera - vede sportovní činnost, řídí sportovní spolek, podnikatelský sektor. Činnosti managera - plánování, organizování, vytváření org. struktur, kontrola- zpětná vazba, marketing, právo, financování, komunikace. Komunikace - manažerské předpoklady, průběh jednání - příprava, průběh (fáze úvodní, fáze představení pozice, hledání řešení, zakončení jednání).

Obsah

1.
Role managera
2.
Činnosti managera
3.
Komunikace

Úryvek

"Sportovní manager
1) vede sportovní činnost - vedení týmu
- připravuje sportovní akci

2) řídí sportovní spolek - ve sportovním svazu, tělovýchovné jednotě

3) podnikatelský sektor - výroba sportovního zboží

Činnosti managera
- plánování
- organizování
- vytváření org. struktur
- kontrola- zpětná vazba
- marketing, právo, financování
- komunikace"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4405877225193.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Sportovni_manager.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse