Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spravedlnost - nerovnost v zaměstnání

Spravedlnost - nerovnost v zaměstnání

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje porovnání nerovnosti v zaměstnání z pohledu diskriminace věkové, na základě pohlaví a dalších aspektů, které spadají do oblasti porovnání pracovních podmínek.

Obsah

1.
Obsah
2.
Úvod
3.
Spravedlnost a sociální nerovnost, její příčiny
3.1
Nerovnost v teorii
3.1.1
Pojetí nerovností a jejich význam ve společnosti
3.2
Diskriminační tendence při přístupu do zaměstnání
3.3
Obory, v nichž dochází k diskriminaci častěji než v oborech ostatních
3.4
Rekvalifikace
3.5
Inzerce a nabídka pracovních míst
3.6
Přijímací pohovory, výběrová řízení
3.7
Odměňování
3.8
Pracovní podmínky, odborná příprava, funkční postup
3.9
Shrnutí možných diskriminačních důvodů
4.
Možná řešení
4.1
Kvalita pracovního života
4.2
Stejná mzda za stejnou práci
4.3
Východiska
5.
Závěr
6.
Použitá literatura a zdroje

Úryvek

"3.1.1 Pojetí nerovností a jejich význam ve společnosti
Zkoumání nerovností začíná tam, kde se určitá skupina lidí s určitými společnými vlastnostmi odlišuje od skupiny jiné. Předmětem je sledování proměn těchto rozdílů se změnou času. Pouze mezi rozdílnými skupinami lidí vznikají vztahy sociální povahy. V soudobé společnosti, založené na vědění, se nejčastěji za rozdíly iniciující sociální nerovnosti považují stupeň vzdělání, informovanosti a kvalifikace, rozdíly mezi zaměstnáními a povoláními podle stupně složitosti, kvalifikovanosti, společenského uznání významu a jiných podobných charakteristik vykonávané práce, rozdíly v postavení na mocenském žebříčku, a to jak ve sféře, tak v hierarchii ekonomického řízení a rozhodování, rozdíly v úrovni příjmů, objemu majetku, životní úrovni, diference v kulturnosti a jiných vlastnostech životního stylu, měřené například úrovní aktivit volného času a odlišnosti v intenzitě kontaktů s jinými lidmi, zvláště těch, které jsou pro člověka či rodiny nějak důležité. Tyto nerovnosti jsou dle publikace Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí označovány za dílčí. Různé dílčí nerovnosti se často navzájem sdružují a vytvářejí dvojice či dokonce trojice vertikálních diferenciací orientovaných víceméně shodným směrem, a proto vzájemně spjatým. Příkladem toho je těsná vzájemná souvislost stupně dosaženého vzdělání a složitost práce, ke kterým se často přidružuje i kulturnost trávení volného času.
Ekonomické nerovnosti hrají významnou roli ve třech oblastech. Mají významnou motivační funkci, nejprve pro volbu životní dráhy a později pro pracovní výkon jednotlivců. Ze sociálního a společenského hlediska mají funkci diferenciační a integrační, tzn. jsou nástrojem rozlišení společenských vrstev i osnovou sociálního tkaniva, jež je navzájem propojuje a konečně z psychologického a politického hlediska ovlivňuje míru, do jaké občané vnímají existující nerovnosti jako legitimní, ovlivňuje jejich politické preference, ale také stabilitu režimu. Jednotlivá hlediska se samozřejmě navzájem vztahují k celkovému systému ekonomických nerovností, který se před našima očima rychle mění. Prohloubení příjmových a majetkových rozdílu patří k těm nejnápadnějším transformačním změnám.
Ekonomické rozdíly bychom si měli představovat jako funkčně provázaný systém, kdy se z výdělků rozlišených na základě výkonu skládají rodinné příjmy, z nichž potom pramení spotřeba a formuje se majetek domácností. Propojení různých typů a úrovní ekonomických rozdílů však není v realitě zdaleka tak jednoduché jako v teorii. V každé moderní společnosti totiž existují kanály přerozdělení ve prospěch potřebných složek populace a rovněž nepřestává fungovat mezigenerační transfer příjmů a majetků. Přerozdělovací toky byly v reálném socialismu dovedeny do krajnosti v zájmu podřízení jedinců i rodin totalitní moci. Tím se zároveň přerušila systémová pouta mezi pracovním výkonem jedinců a příjmy jejich domácností. Transformace mino jiné znamená cestu k napravení těchto pokřivených vazeb do jejich normální podoby.
Podle publikace Sociologie nerovnosti a chudoby jsou základními typy nerovnosti nerovnost třídní a statusová, v té nejrigidnější formě pak nerovnost kastovní. S nimi souvisejí nerovnosti v příjmech a majetku, také v moci, privilegiích a statusu. Sociální stratifikace tedy není nic jiného než strukturovaná nerovnost celých sociálních kategorií. Nejde jen o nerovnost v získávání zdrojů, ale i ve způsobu jejich využití, projevujícím se jako nerovnost životního stylu a životních šancí. Tyto nerovnosti mohou být z různých hledisek chápány jako podnět k rozvoji sociálních hnutí a hnací motor historie, jako způsob kontroly obyvatelstva nebo jako fatální důsledek a nutná podmínka fungování společenských systémů. Nezanedbatelné jsou i nerovnosti podle pohlaví, etnického původu, ale i další."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8794
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse