Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Správní právo a správní soudnictví - maturitní otázka

Správní právo a správní soudnictví - maturitní otázka

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje se správním právem a správním soudnictvím. Uvádí definice správního práva, cizinců a obce, včetně jejich rozlišení. Dále se zabývá funkcí obecního zastupitelstva, obecní rady, starosty, komise, odborů a obecního úřadu. Informuje také o povinnostech kraje, hejtmana, i krajského úřadu. V závěru charakterizuje správní řízení a správní soudnictví.

Obsah

1.
Správní právo a správní soudnictví
1.1.
Správní právo
1.2.
Cizinci
1.3.
Obce jejich hospodaření a působnost
1.3.1.
Působnost obce - v činnosti obce rozlišujeme
2.
Občané a orgány obce
2.1.
Obecní zastupitelstvo
2.2.
Obecní rada
2.3.
Starosta
2.4.
Komise
2.5.
Odbory
2.6.
Obecní úřad
3.
Kraje
3.1.
Zastupitelstvo
3.2.
Hejtman
3.3.
Krajský úřad
3.4.
Výbory
3.5.
Komise
4.
Správní řízení
4.1.
Správní soudnictví

Úryvek

"Správní právo
Souhrn právních norem, které upravují výkonnou státní moc veřejné správy a územní samosprávy. Zahrnuje také velké množství velmi různorodých norem, které spolu někdy obsahově velmi málo souvisejí. Pramenem je značné množství obecně závazných předpisů z různých oblastí života společnosti. Nejdůležitější prameny – Ústava ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o správním řízení, zákon o policii ČR.
Aby mohla být každá osoba identifikována musí mít jméno, které zahrnuje osobní jméno a příjmení. Občanům ČR a některým dalším osobám je přiděleno rodné číslo a každý občan starší 15 let musí mít občanský průkaz. Matriky jsou vedeny obcemi nebo městskými úřady pro stanovený matriční obvod – vedou knihu narození, knihu manželství, knihu úmrtí.
Cizinci
Každý, kdo není občan ČR. Občan jiného státu může na území ČR legálně vstoupit pouze s platným pasem a pro některé státy platí vízová povinnost. Cizinci zde můžou pobývat krátkodobě do 180 dnů nebo dlouhodobě, nejdéle však 1 rok.
Obce jejich hospodaření a působnost
Podle Ústavy území ČR tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. Území se člení na obce, které jsou základními územními samosprávními celky a kraje, které jsou vyššími samosprávními celky. Zákon o obcích rozlišuje obce, města, statutární města a hl. město Prahu. Městem se může stát obec jenom s rozhodnutím parlamentu. Statutární města jsou jmenovitě uvedena v zákoně ( s počtem obyvatel nad 100.000, která jsou kulturním nebo hospodářským centrem).
Obec je PO, má své jméno, může mít svůj znak a obecní vlajku. Vnitřní část obce určená k bydlení a k zástavbě se nazývá inravilán, vnější část obce extravilán (pole, louky, lesy, rybníky,…) . hospodaření obce se řídí podle rozpočtu, který si obec sestavuje na kalendářní rok. Obec má svůj majetek a finanční zdroje s kterými samostatně hospodaří. Příjmy tvoří výnosy z obecního majetku a také z obecných podnikatelských činností, dále místní daně a poplatky, dotace ze státní rozpočtu, dary a výnosy z lorie a sbírek.
Působnost obce - v činnosti obce rozlišujeme:
a) samostatnou působnost – správa vlastních obecních záležitostí
b) přenesená působnost – výkon státní správy v rozsahu, v jakém ji na obec přenesl stát některými zákony

do samostatné působnosti patři:
a) hospodářský, sociální a kulturní rozvoj obce
b) tvorba a ochrana zdravého životního prostředí
c) uspokojování potřeb občanů
v rámci těchto cílů může obec zakládat a řídit různé organizace, stará se o místní komunikace, pečuje o čistotu obce, spravuje předškolní zařízení, základní školy, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18963
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse