Správní právo - otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahuje vypracované zkouškové okruhy.

Obsah

1.
Pojmy správa, soukromá správa a veřejná správa, materiální a formální pojetí veřejné správy ,
rozdíly mezi veřejnou správou, zákonodárstvím, soudnictvím a vládou.
2.
Členění veřejné správy podle hledisek organizačního uspořádání, právní formy a úkolů veřejné
správy, státní správa a samospráva.
3.
Pojem, předmět a systém správního práva, správní právo hmotné a správní právo procesní,
právo veřejné a právo soukromé, vztahy správního práva a správní vědy.
4.
Prameny správního práva, platnost, účinnost a publikace právních předpisů.
5.
Statutární předpisy a vnitřní předpisy ve veřejné správě, platnost, účinnost a publikace
právních předpisů.
6.
Subjekty, obsah a předmět administrativně právních vztahů, působnost a pravomoc ve
správním právu, podmínky výkonu pravomoci subjektů veřejné správy, veřejná subjektivní práva
a veřejné povinnosti.
7.
Pojem správní akt a členění správních aktů (včetně příkladů z pozitivního práva).
8.
Náležitosti a vady správních aktů, fikce a domněnka vydání správního aktu.
9.
Vlastnosti správních aktů, řetězení a subsumpce správních aktů, správní akty mimo sféru
rozhodování o subjektivních právech.
10.
Pojem veřejnoprávní smlouva, členění veřejnoprávních smluv a úprava v českém právu,
veřejnoprávní omezení smluvních aktivit subjektů veřejné správy.
11.
Faktické pokyny a donucovací úkony - charakteristika a členění, jiné (právně nezavazující)
úkony veřejné správy - charakteristika a členění, procedurální aspekty.
12.
Pojmy správní trestání a správní delikt, prameny úpravy správního práva trestního, druhy a
charakteristika správních deliktů.
13.
Pojem přestupek, prameny přestupkového práva, základy odpovědnosti za přestupek,
skutková podstata přestupku.
14.
Řízení o přestupcích - prameny úpravy, příslušnost správních orgánů, účastníci řízení, průběh
řízení.
15.
Řízení o přestupcích - prameny úpravy, přezkoumávání rozhodnutí, zkrácené řízení, sankce a
ochranná opatření.
16.
Pojem a charakteristika správního dozoru, prameny úpravy, obsah právních vztahů při výkonu
dozoru, fáze dozoru a úkony dozorčích orgánů.
17.
Pojem a charakteristika veřejného užívání, užívání obecné a zvláštní, předmět a subjekty
veřejného užívání, příklady z pozitivního práva.
18.
Vyvlastnění a územní omezení majetkových práv.
19.
Pojmy správní proces a správní řízení, charakteristika správního řízení, prameny úpravy,
rozsah působnosti správního řádu.
20.
Zásady správního řízení.
21.
Subjekty a průběh správního řízení.
22.
Přezkoumávání rozhodnutí ve správním řízení a výkon rozhodnutí.
23.
Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav a veřejný
podnik a jiné subjekty veřejné správy.
24.
Ústavní základy organizace české veřejné správy, kriteria členění české veřejné správy,
vykonavatelé státní správy (přímí a nepřímí).
25.
Pojem územní samospráva, obecní zřízení a krajské zřízení, státní dozor nad veřejnými
samosprávnými korporacemi, Evropská charta místní samosprávy.
26.
Pojem státní služba, obecná charakteristika právní úpravy v soudobých demokraciích a právní
úprava v ČR.
27.
Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě.
28.
Parlamentní kontrola veřejné správy, kontrola veřejné správy vykonávaná Nejvyšším
kontrolním úřadem a Veřejným ochráncem práv.
29.
Kontrola veřejné správy vykonávaná Ústavním soudem a ochrana před nezákonnými právními
předpisy.
30.
Petice a stížnosti ve veřejné správě.
31.
Pojem a obecné předpoklady správního soudnictví a správní soudnictví v ČR.
32.
Jiné vztahy mezi veřejnou správou a soudy (mimo správní soudnictví).

Úryvek

"5. Statutární předpisy a vnitřní předpisy ve veřejné správě, platnost, účinnost a publikace právních předpisů.
Obecně k správní činnosti
– právo vydávat abstraktní akty je spojeno s výkonem vrchnostenské správy nebo s oprávněním zavazovat pracovníky urč. organizační jednotky n. členy samosprávného společenství
– v absolutistických monarchiích a poté v totalitárních státech vůdcovského typu mohla být nařízení stejně závazná jako zákony a být vydávána nezávisle na zákonech  až moderní ústavy vycházející z dělby moci přinesly změnu – parlament je nositelem zákonodárné moci a jediným oprávněným orgánem státu zákony přijímat
– v materiálním smyslu ale zůstala legislativní pravomoc rozdělena mezi moc zákonodárnou a výkonou X priorita zákonodárné moci ale nebyla narušena
– původní představa: pravomoc vydávat nařízení je výrazem postavení nejvyššího představitele výkonné moci  změna – nařízení se stalo jednou z možných forem pr. předpisu k provedení zákona

Právní předpisy a jiné abstraktní formy správní činnosti
– právo vydávat abstraktní akty je spojeno s výkonem vrchnostenské správy nebo s oprávněním zavazovat pracovníky urč. organizační jednotky n. členy samosprávného společenství
– v absolutistických monarchiích a poté v totalitárních státech vůdcovského typu mohla být nařízení stejně závazná jako zákony a být vydávána nezávisle na zákonech  až moderní ústavy vycházející z dělby moci přinesly změnu – parlament je nositelem zákonodárné moci a jediným oprávněným orgánem státu zákony přijímat
– v materiálním smyslu ale zůstala legislativní pravomoc rozdělena mezi moc zákonodárnou a výkonou X priorita zákonodárné moci ale nebyla narušena
– původní představa: pravomoc vydávat nařízení je výrazem postavení nejvyššího představitele výkonné moci  změna – nařízení se stalo jednou z možných forem pr. předpisu k provedení zákona

– ABSTRAKTNÍ A KONKRÉTNÍ AKTY
– hranice mezi nimi se stává propustnou  obecně konkrétní akt

– abstraktnost je spatřována:
– v druhovém vyjádření věci nebo
– v neurčitém počtu adresátů nebo
– současně v obou
– u konkrétnosti je to obdobné – týká se urč. věci nebo určených osob nebo obojího současně
– zahraniční literatura – pojem všeobecné opatření – adresátem je neurčitý počet osob, ale je konkrétní ve věci X u klasického správního aktu – jmenovité určení osob i konkrétní věc
– znaky, které tyto formy pr. jednání identifikují: subjekt oprávněný akt vydat; zda je o hierarchický vztah mezi oprávněným akt vydat a adresátem; akt jednostranně upravuje práva a povinnosti adresátů; právní závaznost aktu; způsob určení věci a osob, kterým je akt adresován"

Poznámka

Výborně vypracované otázky na správní právo.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5134
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse