Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Srbsko a Černá hora

Srbsko a Černá hora


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin zeměpisu, které charakterizují geografii i socioekonomickou situaci Srbska a Černé hory.

Obsah

1.
Srbsko
1.1.
geografie
1.2.
obyvatelstvo
1.3.
státní zřízení a významná města
1.4.
zemědělství a průmysl
2.
Černá hora
2.1.
vznik
2.2.
geografie
2.3.
obyvatelstvo
2.4.
státní zřízení a významná města
2.5.
zemědělství a průmysl

Úryvek

"Srbsko a Černá hora
Srbsko
 Balkánský poloostrov
 na severu se nachází Panonská nížina
 na jihu a ve vnitrozemí se nacházejí Dinárské hory
 nejvýchodnější území Valašská nížina + Karpatský oblouk
 mírné kontinentální podnebí
 vnitrozemský stát
 řeky: Dráva, Sáva, Dunaj, Tisa, Morava
 vegetace – lesy mírného pásu
 obyvatelstvo – Srbové, Albánci (Kosovo), Maďaři (Vojvodina), Slováci,
 střet všech tří náboženství – Srbové jsou protestanté, Maďaři římští katolíci a Albánci muslimové
 parlamentní republika
 hl. město: Bělehrad
 města: Priština, Prizren, Novy Sad
 NB: železo, barevné kovy, uhlí
 Průmysl: textilní, hutnický, obuvnický
 2 autonomní oblasti: Kosovo, Vojvodina
 Pěstuje se: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, sója, zelenina, ovoce, tabák
 Chov: skot, ovce, koně, prasata, drůbež
 Cestovní ruch – přírodní krásy, památky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fe981b6d813.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
srbsko_a_cerna_hora.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse