Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení ceny pomocí kalkulačních vzorců u stavební a obchodní společnosti - případová studie

Stanovení ceny pomocí kalkulačních vzorců u stavební a obchodní společnosti - případová studie

Kategorie: Management, Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: V případové studii je řešena problematika správného stanovení ceny. Práce se skládá z teoretické části, která tuto tématiku zkoumá z obecného hlediska, a z praktické části, která se zabývá cenovou politiku konkrétní firmy. Předmětem podnikání této akciové společnosti je zprostředkovatelská a obchodní činnost, zednictví - obkladačství, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. V závěrečné kapitole autor navrhuje dvě možná řešení, která mají vést ke zlepšení situace podniku. Jedná se o strategii zvýšení užitku při stejné ceně a snížení ceny při stejném užitku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis firmy
3.
Teoretická část
3.1
Stanovení ceny
3.2
Stanovení cíle cenové politiky
3.2.1
Přežití
3.2.2
Maximalizace obratu
3.2.3
Maximalizace současných příjmů
3.2.4
Maximalizace současného zisku
3.2.5
Maximalizace využití trhu
3.2.6
Vedoucí postavení v kvalitě
4.
Současný stav
4.1
Kalkulace jednotkových cen na případové studii
4.1.1
Kalkulační vzorec
4.1.2
Stanovení ceny materiálu
4.1.3
Stanovení OPN I (OPN = ostatní přímé náklady)
4.1.4
Stanovení OPN II
4.1.5
Režie
4.1.6
Zisk
4.1.7
Stanovení výsledné ceny podle kalkulačního vzorce
4.1.8
Výsledná cenová nabídka na dodávku a montáž
5.
Výsledky analýzy případové studie
6.
Navrhovaná řešení
6.1
Zvýšení užitku při stejné ceně
6.2
Snížení ceny při stejném užitku
6.3
Strategická rozhodnutí
6.4
Taktická rozhodnutí
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4. SOUČASNÝ STAV
Posláním firmy XXX S.R.O. je, aby svými výrobky či službami uspokojovala potřeby zákazníků a z výnosů své podnikatelské činnosti naplňovala potřeby všech, kteří jsou s jeho podnikatelskou činnostní bytostně spjati. Z této stručné charakteristiky poslání firmy vyplývá, že je to zmíněná hodnota pro zákazníka, která svou výší ovlivňuje velikost výnosů podniku. Hodnota pro zákazníka tedy stojí na vrcholu pyramidy celé škály hodnot reprezentujících potřeby, zájmy a cíle všech na podnikání zainteresovaných subjektů.

Firma XXX S.R.O. tedy musí volit cestu:

1. optimalizace, nikoliv maximalizace užitku, kterou poskytuje jím vyráběný výrobek či služba
2. optimalizace nákladů, potřebných na výrobu a užívání jím vyráběného produktu s tendencí k jejich minimalizaci

Z uvedeného vyplývá, že za komerčně úspěšný výrobek lze považovat jenom takové výrobky či služby, které na trhu najdou svého solventního zákazníka ochotného a schopného za ně zaplatit přijatelnou tržní cenu. Oboustranně přijatelná cena je potom taková tržní cena, která je přijatelná jak pro zákazníka, tak výrobce.

Z hlediska zákazníka je přijatelnost tržní ceny v podstatě závislá na velikosti užitku, který mu výrobek či služba poskytuje a na jeho kupní síle.

Z hlediska výrobce je přijatelnost tržní ceny podmíněna tím, aby cena uhradila jeho náklady a přinesla mu přiměřený zisk.

Úspěšný je ten výrobek, který poskytuje maximální hodnotu pro zákazníka, tj. optimum užitku při nejnižších nákladech na jeho vyrobení a užití.

Cena je pro firmu XXX S.R.O. nejdůležitějším faktorem marketingového mixu (4 P- produkt, cena, místo, propagace). Pomocí ceny svých produktů firma uskutečňuje celou řadu svých cílů, proto je její optimální stanovení velmi důležité. Existuje několik metod jejího stanovení, stejně jako existuje celá řada strategií, jak lze s cenou zacházet a co se s ní dá docílit.

4.1. Kalkulace jednotkových cen na případové studii
Současný stav výpočtu ceny je nejlépe ukázat na následujícím příkladě, kdy se firma XXX S.R.O. s.r.o. ucházela o získání veřejné zakázky na akci „Letiště Praha“. Předmětem smlouvy byla kompletní dodávka a provedení mramorových dlažeb o celkovém výměru 1100 m2. Součástí díla bylo: předání atestů a norem ČSN použitých materiálů, předání projektových dokumentací se zakreslenými skutečnostmi prováděné stavby, odsouhlasení barevných odstínů dlažeb, a dále odsouhlasení rozměrů dlažeb a jejich množství. Dilatační plochy dlažeb byly stanoveny ve vzdálenosti dle ČSN.

4.1.1. Kalkulační vzorec
Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:

CENA = MATERIÁL + MZDY + OPN I + OPN II + REŽIE + ZISK
Kalkulační vzorec se svojí skladbou přibližuje kalkulačnímu vzorci ve stavebnictví. Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek."

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, Semestrální práce z nákladového managementu. Práce obsahuje jednu tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19940
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse