Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého - laboratorní protokol

Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol sleduje postup stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého. Uvádí použité materiály (pomůcky a chemikálie) a popisuje celou práci v bodech. Obsažen je také nákres a výpočty při určování molární hmotnosti. K porovnání zde práce uvádí naměřenou hodnotu i hodnotu z tabulek.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Chemikálie
3.
Postup
4.
Nákres
5.
Úkoly
6.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: baňka, dělící nálevka, skleněná vana, odměrný válec, 2 stojany, 2 držáky
Chemikálie: CaCO3 (uhličitan vápenatý), HCl (kyselina chlorovodíková)

Postup: - sestavíme aparaturu
- CaCO3 nasypeme do baňky
- do vany a odměrného válce nalijeme vodu
- válec položíme do vany dnen vzhůru
- dělící nálevku naplníme do poloviny HCl
- baňku uzátkujeme a zasuneme do ní nálevku
- HCl vypustíme a čekáme na reakci"

Poznámka

Součástí práce je nákres o rozsahu cca 1/3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50732996983a1.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Molarni_hmotnost_lab_protokol.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse