Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení některých hodnot v sušeném ovoci a jáhlech

Stanovení některých hodnot v sušeném ovoci a jáhlech


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá stanovením SO2 v sušeném ovoci, určováním vitamínu C a zjišťováním některých hodnot jáhel. Při zkoumání sušeného ovoce i vitamínu C uvádí princip, postup a výpočet. U jáhel sleduje jednotlivé kategorie před a po jejich uvaření.

Obsah

1.
Stanovení SO2 v potravinách – v sušeném ovoci
1.1.
Princip
1.2.
Postup
1.3.
Výpočet
2.
Stanovení vitamínu C
2.1.
Princip
2.2.
Postup
2.2.1.
Stanovení faktoru odměrného roztoku
2.2.2.
Stanovení v reálném vzorku
2.3.
Spotřeba při titraci slepého roztoku
2.3.1.
Spotřeba při titraci džusu
2.4.
Výpočet
3.
Stanovení - Jáhly
3.1.
Před uvařením
3.2.
Po uvaření

Úryvek

"Stanovení SO2 v potravinách – v sušeném ovoci

Princip
SO2 + I2 + 4H2O = SO42- + 2I- + 4H+

Odměrným standardizovaným roztokem jódu titrujeme SO2 buď přímo v okyseleném vzorku, nebo po destilaci SO2 do předlohy s KOH, odkud se uvolní okyselením. Indikátorem bodu ekvivalence je škrobový maz, titrujeme do vzniku modrého zbarvení. Destilací se uvolní SO2 kvantitativněji a z celého objemu vzorku, jak použitím metody přímé titrace, kterou lze aplikovat u jednoduchých materiálů jako rafinovaný cukr. Destilační technika je však časově náročnější.

Postup
Navážíme s přesností 0,1g asi 5 g sušených meruněk, zhomogenizujeme s křemenným pískem ve třecí misce, přidáme 200 ml destilované vody a vpravíme do destilační baňky, kam těsně před destilací přidáme 8 ml 25% H3PO4 na uvolnění veškerého oxidu a přidáme skleněné kuličky. Destilujeme do předlohy s 25 ml 1M KOH. Nadestilujeme asi 75 ml, okyselíme 15 ml 2M H2SO4 a přelijeme do titrační baňky. Přidáme 5ml škrobového mazu, a titrujeme 0,01M odměrným roztokem jódu do modra.

Výpočet
m=((V.c.M)/nav).100
m=((18,1.0,01.0,1)/5,02).100
m=0,36% SO2

Stanovení – JÁHLY

A. Před uvařením se posuzuje:
barva 1-10 8
vyrovnanost v barvě 1-10 9
velikost semen 1-10 9
B. Po uvaření se posuzuje:
barva a změny v barvě 1-5 3
konzistence zrna 1-5 3
stejnoměrnost uvaření 1-10 8
vůně - typičnost 1-10 9
- příjemnost 1-20 15
chuť – chutnost 1-15 13
- jemnost 1-15 13
- lahodnost 1-10 9
99"

Poznámka

Práce obsahuje výpočty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x471217a6d1fcc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_hodnot_v_susenem_ovoci_a_jahlech.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse