Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení teploty tání a varu - Protokol z laboratorních cvičení chemie

Stanovení teploty tání a varu - Protokol z laboratorních cvičení chemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie na téma: Stanovení teploty tání a varu, včetně nákresů aparatur.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Aparatura
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení teploty tání a varu.

Pomůcky: Kádinka, bodotávek (malá kapilára), teploměr, azbestová síťka, stojan, gumička, kahan, zápalky.
Zkumavka 5 mm x 40 mm, zkumavka, kapilára, teploměr, azbestová síťka, stojan, gumička, kahan, zápalky, kádinka


Chemikálie: 8-hydroxochinolin C9H7NO, acetamid, difenylaminC10H9N, Ethanol CH3CH2OH, chloroform CHCl3.


Princip: Teplota tání je teplota, kdy jsou tuhá a kapalná fáze látky v rovnováze; látka přechází z kapalného stavu do pevného a naopak.

Teplota tání je teplota, při níž se tlak nasycených par nad kapalinou vyrovná okolnímu tlaku. Tlak se při zahřívání zvyšuje a přibližuje se tak tlaku okolnímu. Tento způsob se nazývá Siwolobův.


Postup práce:

1. Vyrobil jsem potřebné bodotávky ze skleněných trubiček
2. Sestavil jsem aparaturu a do bodotávku jsem dal první chemikálii. Látku jsem zahříval do zkapalnění (roztavení). Naměřenou hodnotu jsem zapsal do tabulky. Tento postup jsem opakoval 2 – 3 krát, přičemž jsem vycházel vždy z předchozího měření, takže jsem mohl hodnoty naměřit přesněji.

1. Sestavil jsem aparaturu. Do zkumavky jsem dal teploměr s připevněnou mikrozkumavkou, do které jsem nalil zkoumanou látku a do ní vložil malou kapiláru podle nákresu.
2. Zahříval jsem látku dokud nezačal z kapiláry unikat souvislý proud bublinek, poté jsem hodnotu zapsal do tabulky a tento postup 3krát opakoval u každé látky opět jsem vycházel z předchozích měření."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ec9b24365cf.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_teploty_tani.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse