Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stařec a moře

Stařec a mořeKategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Popisuje nejen knihu, ale i život autora.

Obsah

1.
Obecná charakteristika literárního díla
2.
Organizace jazykových prostředků
3.
Tematická výstavba
4.
Význam sdělení
5.
Autor
6.
Inspirace daným literárním dílem

Úryvek

"1) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA
- dílo popisuje boj člověka s přírodou (v tomto případě především s rybou)
- děj se odehrává v první polovině 20. století na kubánské vesnici poblíž Havany
- vypráví příběh o kubánském rybáři Santiagovi, který se vydává na moře , aby prolomil své
84-denní smolné období, kdy nechytil ani rybu
- kompozice díla je chronologická
- Hemingway napsal tuto knihu na Kubě v roce 1951, publikoval ji o rok později
- v roce 1954 získal autor za tuto knihu Nobelovu cenu za literaturu
- literárním druhem je PRÓZA, literárním žánrem je NOVELA

2) ORGANIZACE JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- dílo je psáno spisovným jazykem
- úsporný výraz, strohá stylizace
- velmi jednoduchý a prostý příběh
- často se objevují přirovnání a metafory
- autor používá obecná značení (stařec, chlapec, žraloci)
- využívá úvahy a popisu
- použití tzv. metody ledovce = regulace popisu a množství postav, to důležité o postavách se
dozvídáme z dialogů
- vyskytují se zde výrazy ve španělštině (např. galanos = žraloci)

OBSAH
3) TÉMATICKÁ VÝSTAVBA
- hlavním tématem je poukázat na lidské myšlení a chování, které zobrazil na lovu rybáře
Santiaga
- tento příběh je epickou metaforou o životě
- jde o oslavu síly, schopnosti maximálního vzepětí, o oslavu lidské statečnosti
- boj s překážkami se ukazuje být důležitější hodnotou než jejich případné překonání, ovšem
jen tehdy, když byl boj veden čestně a s plným nasazením
- hlavní postavy:
- Santiago - kubánský rybář velice pevné vůle a skromné povahy, který musí tvrdě
pracovat, aby se uživil; je to typ samotáře odloučeného od společnosti, zamlklého
samorostlého člověka, který se rozhodl vést boj na život a na smrt; jednoduchý
člověk, žijící v souladu s přírodou; houževnatý, neúnavný, nebojácný, fyzicky i
duševně silný člověk; je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil;
starý, chudý a prostý muž
- Manolin - velmi obětavý chlapec, laskavý; pomocník při rybolovu, který má starce
moc rád

4) VÝZNAM SDĚLENÍ
- autor se nám snaží sdělit, že člověk by měl být vytrvalý a neměl by se vzdávat
- pokud už se má vzdát, musí předtím alespoň bojovat s hrdostí a ctí
- snaží se o to, aby se postava Santiaga stala pro čtenáře vzorem
- příběh se stal symbolem odvahy a lásky k moři


literární historie – SPOLEČENSKO - HISTORICKÉ POZADÍ
- dílo vzniká v roce 1951, 1. vydání vychází v roce 1952"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54627ab3a629e.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Ernest_Hemingway_Starec_a_more.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse