Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověk

Starověk

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce obsahuje zpracovanou maturitní otázku s obrázky, mapami a zajímavými články, kterými jistě zaujmete u maturity. Obsahuje i prezentace na toto téma.

Obsah

1.
Starověká Mezopotámie
2.
Egypt
3.
Chétité

Úryvek

"MEZOPOTÁMIE

Podmínky
- velmi dobré neboť sídlilo mezi řeky Eufrat a Tygris (úroda 2x ročně), rybolov
- Chrámové hospodářství: chrám centrem města, velekněz řídil obřady i hospodářství
- hliněné destičky s písmem (klínové písmo) na zapisování úrody
- Chammurabiho zákony: autor Chamurabi vládce starobylonské říše, zahrnoval všechny právní
oblasti: koupě, prodej, manželství, dědictví, trestné činy, rodinné vztahy

Vznik městských států • Vesnické občiny - společnost lidí žijících v jedné soběstačné vesnici
• Města - vznikají z opevněných vesnic
• Městské státy - města ovládající okolí, včele úředníci nebo rada starších
Sumerové
- národ, který ovládl Mezopotámii
- první města a městské státy: Ur, Uruk, Eridu, Kiš, Lagas, Larsa, Nippur → boj o nadvládu
- Palácové hospodářství: palác centrem, všechna půda patří králi, centrem
- Vynálezy: kolo, vůz, oradlo, hrnčířský kruh, astronomie, matematika
- primitivní demokracie → shromáždění svobodných mužů volilo úředníky


VELKÉ ŘÍŠE

Akkádské říše (2340 př.n.l.)
- první centralizovaný stát, jehož zakladatel a vládcem byl Sargon I. Veliký - absolutistická moc

Asyrská říše (20. stol - 612 př. n. l.)
= sever Mezopotámie, zabývala se obchodem: látky, vlna, kovy
• Sargon II. - král a zakladatel dynastie, největší územní rozmach země, synové:

◦ Assarhadon - dobil Egypt, boje o nadvládu meziříčí s Babylonem, ovládali jednou
celou Mezopotámii
◦ Sancherib - dobyl Babylon → bohatství

- 612 př.n.l. říše zaniká pod náporem kmene Médů

Babylonské říše (1900 - 539 př. n. l.)
• Starobabylonská říše
Chammurabi - největší rozkvět říše, platidlo stříbro, první zákoník, Ištařina brána
- po jeho smrti říše upadá: dobyta Chetity, pak ovládnuta sousední Asýrií

• Novobabylonská říše
Nabukadnezar - poslední rozkvět říše, dobyl Jeruzalém - obyvatele odvlekl do Babylonu
- Semirapidiny zahrady (manželka Semirapid) a výstavba Babylonské věže

- 539 př.n.l. se město Babylon vzdalo perskému králi Kýrovi Velikému

Chetitská říše
(objevitel Hugo Winkler)
CHETITÉ
= první indoevropský národ v oblasti blízského východu
- ovládli střední Malou Asii a založili mocnou říši, podnikali válečné výpravy, dobyli Babylonii
- největší a nejstarší knihovna, výrobci a zpracovatelé železa → vynikající válečníci

• Starochetitské období
Chattušiliš - první starochetitský vládce, středisko přesunul do města Chattušaš
Muršiliš - dobyl a zpustošil Babylon
• Novochetitské období
- zápas 3 mocností: Egypt, Mittan a Chetitská říše - o politickou nadvládu významné Sýrie
Šuppiluliumaš - urovnal poměry ve vlastní zemi, konkuroval Egypťanům
Muvatališ - boje s Egyptem
Chatušiliš III. - uzavřel první mírovou smlouvu v dějinách lidstva s Ramessem II. o
vzájemné pomoci - stvrzeno sňatkem Ramesse s dcerou chetitského vládce

- kolem roku 1200 př.n.l. říše zničena náporem mořských národů nebo podle novějších hypotéz:
díky vnitřnímu rozkladu a občanské válce

EGYPT

- během dějin se způsob života, zvyky, náboženství ani umění příliš nezměnily
- střídaly se vlády panovnických rodů - dynastií (celkem 26)
- v průběhu vlády docházelo k vzestupu i úpadku, k vnitřním bojům, ke změnám v organizaci,
docházelo i k vojenským střetům se státy Předního východu
- původně 2 územní celky - Horní (J) a Dolní (S) Egypt → dělení podle toku řeky Nilu
- 3100 př. n. l. sjednocení Egypta - faraon Meni

- 3 nejvýznamnější období dějin Egypta: Stará, Střední a Nová říše
+ Přechodná období: velké vnitřní spory a boje, země oslabena, stát se rozpadl

- samostatnost Egypta končí vpády dobyvatelů v 1. tisíciletí př. n. l.

STARÁ ŘÍŠE (3000 - 2150 př. n. l.)
- rozšíření vlády nad Sinají a Núbií
Stavba pyramid
• Džoser - stupňovitá pyramida u Sakkáry, stavitel Imhotep
- funkce pyramid = pohřební stavba
• Cheops → Cheopsova pyramida, Chefren, Menkauros - pyramidy v Gíze (7 div světa)

Stavební mechanismy: páka, nakloněná rovina, válec, kamenné i měděné nástroje jiné stavby
Úpadek způsoben:
1) vzrůst moci šlechty, úředníků a správců Horního Egypta → oslabení panovnické moci
2) rozpad státní správy, obrovský hladomor, upadaly centrálně řízené zavlažovací systémy

→ 1. Přechodné období

STŘEDNÍ ŘÍŠE (2040 - 1780 př. n. l.)
Mentuhotep II. - znovu sjednotil území, obnovil funkčnost hospodářství a obchodu
- na severu i jihu vybudoval „vládcovy zdi“ → ochrana před útokem nepřátel
- nástupnické spory mezi syny → zavedena hodnost spoluvladaře  obrana proti sporům
- 17.století vpád Hyksósů, požívali bronzové meče, dokonalejší luky, koně a válečné vozy
→ dosazovali faraony i správce, závislost a platba
→ 2. Přechodné období

NOVÁ ŘIŠE (1550 - 1200 př. n. l.)
Ahmose I. - vyzbrojil egyptské vojsko podle Hyksósů a porazil je → obnova Egypta
- zlaté období, prudký rozvoj země: nádherné stavby, bohatá literatura, umění
Hatšepsovet (Hatšepsut) - vládla za syna, mírové období
Thutmose III. - válečná tažení do Orientu až za Eufrat, největší rozloha, ovládnuta Sýrie
Amenhotep IV. - vzrůst moci Amonových kněží → náboženská reforma, jediný bůh Aton
- faraon si vzal jméno Achnaton (prospěšný Atonovi)
Tutanchamon - mladík, nastoupil v 9 letech, umřel v 18
- v roce 1922 objevena jeho hrobka (první nevykradená): Howard Carter
Ramses II. Veliký - boje s Chetity, uzavřel první válečnou smlouvu po bitvě u Kadeše

POZDNÍ ŘÍŠE (1550 - 1200 př. n. l.)
- 525 př.n.l. dobývají Egypt Peršané a země se dostává pod vliv perské kultury a náboženství"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů proto nelze určitě přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse