Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starověké Řecko a Helénistické státy

Starověké Řecko a Helénistické státy

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce z oblasti historie starověkého Řecka a Helénistických států. Práce obsahuje charakteristiku základního rozdělení periodického dělení antiky, ale i osídlování Peleponéského poloostrova a vnitřního Řecka, ale zároveň popisuje i kulturní život a politiku tehdejší doby. Zmíněna jsou jména některá jména spadající do této epochy, ale také vojenské konflikty a kultura.
- Dělení řeckých dějin
- Přehled vývoje řecké společnosti
- Řecký městský stát (polis) a hlavní formy vlády v řeckých státech
- Příčiny a charakteristika řecko-perských válek a války peloponéské
- Přínos řecké kultury evropské civilizaci

Obsah

.

Úryvek

"Nejstarší období (1100-800 př.n.l.)
- Tzv. Homérská společnost = rozpad rodového zřízení, vznik větších rodů – v čele stařešina – z rodin stařešinů – rodová šlechta – vládnoucí postavení
- Moc basileů (králů)
- Nejpočetnější vrstva – svobodní rolníci
- Nejnižší vrstva svobodného obyvatelstva – bezzemci
- Malý počet otroků – patriarchální ráz otroctví
- Způsob obživy:
- Zemědělské hospodářství – oikos; jádrem oiku – rodina
- Chov ovcí, skotu, koz, pěstování obilí, luštěnin, vinné révy a oleje
- Řemeslná výroba – železné sekyry, hrnčířství
- Mořeplavba – 1. tis. př.n.l. – 1. řecká kolonizace
- Homérovy eposy – Ilias a Odysseia
- Ilias – o událostech skoro dvou měsíců z posledního roku obléhání Tróje
- Odysseia – návrat Odyssea z trojské války na rodný ostrov Ithaka
- Pro Řeky byla typická soutěživost a pohostinné přátelství

Doba archaická (800-500 př.n.l.)
- vláda rodové aristokracie, růst podílu práce otroků – přechod ke klasickému otrokářství
- zdokonalování zemědělství (rádlo)
- rozvoj obchodu – potřeba peněz – růst majetkové diferenciace a nerovnoměrnosti
- rozšíření používání písma
- vznik městských států – polis = centrum výroby i vlastní správy + zemědělské okolí
- obyvatelstvo rozděleno do kategorií podle majetku – rozsah politických práv – růst počtu neplnoprávných
- centra zemědělských oblastí
- vzdělanost – rozšíření písma – řecká alfabeta
- velká (druhá) řecká kolonizace (8.-6. st. Př.n.l.)
- snaha získat novou zemědělskou půdu
- potřeba surovin pro řemeslnou výrobu
- odbytiště zboží, dovoz otroků
- nevyřešily se sociální problémy – růst nespokojenosti sociální napětí
- zemědělská aristokracie
- chudnutí svobodného rolnictva
- otroctví pro dluhy
- nová forma bohatství – peníze
- boj o politickou moc v městském státě
- vláda tyranů – samovládci, opora o vojenskou družinu – období rané řecké tyranidy
- vznik politiky
- timokracie – rozhodující moc bohatých bez ohledu na urozenost
- sepsání zákonů
- literatura – Hésiodos – Práce a dny
- filozofie – Thalés, Hérakleitos, Pýthagorás
- slohy – dórský, iónský, korintský
- Olympijské hry – jednou za 4 roky, seznam vítězů od roku 776 př.n.l..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse