Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starověký Egypt

Starověký Egypt


Kategorie: Dějepis, Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce zabývající se historií starověkého Egypta z hlediska periodizace, jednotlivých panovníků a kultury.

Obsah

1.
Egypt
2.
Archaické období
3.
Stará říše
4.
Střední říše
5.
Nová říše
6.
Královna Hatšepsovet
7.
Thutmose III.
8.
Tutanchamon
9.
Amenhotep IV.
10.
Ramesse II. Veliký
11.
Ramesse III.
12.
Pozdní Egypt
13.
Náboženství
14.
Mumifikace
15.
Písmo
16.
Literatura
17.
Vzdělanost
18.
Umění
19.
Architektura

Úryvek

"EGYPT
• Archaické období (3150-2700 př.n.l)
• Stará říše (2700-2180 př.n.l)
• Střední říše (2000-1800 př.n.l.)
• Nová říše (1540-1080 př.n.l.)
• Pozdní Egypt (7.stol.-30 př.n.l.)
• Faraon – vtělení sokolího boha Hora
• Řemeslníky, obchodníky a zemědělce oddělovala od vyšších
vrstev společenská propast
Archaické období
• Nevznikají městské státy, vzniká centralizovaná říše
• Dolní Egypt – úrodná delta Nilu, zemědělci
• Horní Egypt – jih Egypta, lovci a pastevci
• 3100 př.n.l – Horní Egypt dobyl Dolní Egypt pod vedením Meniho."

Poznámka

Práce obsahuje barevná zvýraznění nadpisů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b64e8b34632.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
EGYPT.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse