Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starověký Egypt – země pyramid

Starověký Egypt – země pyramid

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor uvádí periodizaci dějin Egyptské říše. Vyjmenovává nejen osobnosti, které se zasloužily o rozšíření znalostí, ale také archeologické objevy této civilizace. Třetí část je věnována rozluštění hieroglyfů a osobnosti Jean-Francoa Champolliona. Dále jsou popsány hlavní kulty a božstva Egypta, postavení faraónů. Poslední oddíly charakterizují víru v posmrtný život a její dopady na život v Egyptě, včetně staveb pyramidového typu a královských pohřebišť.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Časové vymezení dějin Egypta
2.
Sběratelé, badatelé, dobrodruzi
2.1
Napoleon
2.2
Dominique Vivant Denon
2.3
Giovanni Battist Belzoni
3.
Rozluštění hieroglyfů
3.1
Rosettská deska
3.2
Jean - Francois Champollion
4.
Náboženství
4.1
Hlavní božstvo
5.
Panovníci
6.
Posmrtný život
6.1
Mumifikace
6.1.1
Mumifikace I. třídy
6.1.2
Mumifikace II. Třídy
6.1.3
Mumifikace III. třídy
7.
Pyramidy
7.1
Mastaby
7.2
Stupňovité pyramidy
7.3
Proč se vlastně pyramida nazývá pyramidou?
7.4
Velké pyramidy u Gízy.
8.
Použitá literatura
9.
Závěr

Úryvek

“ VI. POSMRTNÝ ŽIVOT
Staří Egypťané věřili, že smrt neznamená konec lidské bytosti, ale jen přechod do jiného světa. Zdrojem této víry byla touha po životě a strach před smrtí. Posmrtný život si představovali jako pokračování života pozemského. Všechno si v něm ale přirozeně zvětšili. Pole byla více úrodná, byla tam hojnost jídla a pití, každý měl svého služebníka. Neexistovali v něm vojáci a byl v něm věčný mír. Celý tento svět byl umístěn pod naší zemí, tedy v podsvětí. Z poznatku, že člověk má fyzické a intelektuální schopnosti, si vykonstruovali, že jeho bytost se skládá ze dvou podstat: materiální a nemateriální.
Materiální podstatou bylo tělo a nemateriální podstatou byla „duše“ (ba, ach, ka). Smrtí, dle nich, zanikla pouze materiální podstata. Duše a jméno nezanikli. Duše člověka mohla tedy žít věčně, pokud pro to byly vytvořeny určité podmínky.
Ba, ach a ka jsou složité pojmy.
BA znamenal tzv. „čistý vzduch“, byl součástí nemateriální podstaty, která mohla kdykoliv opustit mrtvé tělo i hrob a kdekoli se volně pohybovat.
ACH ztělesňoval duchovní síly člověka. Byl pevně vázán na jeho tělo.
KA, tzv. „duchovní dvojník, ochranný génius, strážný duch, osobnost“. Nejvšeobecněji se dal chápat jako „ochranný duch člověka. Provázel ho celý život a po smrti žil dále a vyžadoval oběti potravin a nápojů, jinak by zahynul.

Egypťané někdy tyto pojmy slučovali, zejména KA a BA. Pojem KA užívali i v přeneseném slova smyslu. „Kaův dům“ byl názvem hrobky, „Kaův služebník“ byl kněz a „odebrat se ke svému Kaovi“, znamenalo zemřít.
Měl-li člověk existovat po smrti musela se zachovat jeho materiální podstata. Z této víry se vyvinula zvláštní péče o zemřelého, jež se projevila ve dvou hlavních formách.
 mumifikování mrtvol (mělo zabránit přirozenému rozpadu)
 pohřbívání mrtvých v bezpečných hrobkách (mělo je chránit před nepřáteli).

Zdůvodnění těchto představ byl mýtus o Usírovi a Ésetě. Vyskytují se v něj situace jako v dobrodružných filmech a pornografických románech. Sprostá slova, vraždy, podvody, usekávání rukou, hlav, vyškrabávání očí patřilo do rámce normálních společenských styků mezi bohy. Objevovalo se zde i znásilnění, jelikož bůh, který jiného boha takto zneuctil dokázal svou převahu a tudíž pravdu. Např. jedno Sutechovo znásilnění boha Hóra proběhlo za takových okolností, že i jinak otrlí bohové se pozvraceli hnusem.
Usíre byl členem „velkého devatera“ onských bohů, synem boha Géba a bohyně Núty. Stal se prvním vládcem Egypťanů a změnil je v civilizované lidi. Jeho moc mu záviděl jeho bratr bůh Sutech a rozhodl se ho zavraždit . Vystrojil hostinu a vyzval Usíra , aby si lehl do velké truhlice, zda jí svým tělem vyplní. Truhlici zatloukl hřebíky a hodil do Nilu. Éset se o tom dozvěděla a po dlouhém hledání Usírovu mrtvolu našla a pomocí kouzel ji na chvíli oživila, aby ji mohl oplodnit. Potom porodila boha Hóra, který se stal Usírovým dědicem. Sutech se rozzuřil a nechal Usírovu mrtvolu rozsekat na 16 dílů, které rozházel po celé Evropě. Potom se pustil s Hórem do boje, v němž Hór nakonec zvítězil. Éset zatím kousek po kousku spojila opět tělo Usíra a bůh Anúpev, strážce mrtvých a pohřebišť, jeho tělo nabalzamoval. Éset mu potom vrátila život. Po tomto obřadu Usíre dosáhl věčného života a stal se králem mrtvých. „Jak vskutku Usíre žije, tak žiješ i ty“, čteme na stovkách nápisů z egyptských hrobech. Egypťané viděli v tomto mýtu pravzor mumifikace svých těl a záruku života bez konce.

Mumifikace
Umění balzamovat ovládal a provozoval zvláštní druh lidí. Když jim pozůstalí přinesli mrtvého mohli si vybrat ze tří tříd mumifikace (dle ceny).
Mumifikace I. třídy
Balzamovači nejprve vytáhli křivým železem mozek skrz nosní dírky. Pak nařízli ostrým etiopským kamenem slabiny a vybrali celou břišní dutinu, vyčistili ji, vypláchli palmovým vínem. Břicho naplnili kořením a zašili. Mrtvého naložili do sodného louhu a nechali ho tam 70 dní. Potom ho umyli a celé tělo zabalili do nařezaných pruhů plátna a natřeli klovatinou.
Potom převzali mrtvolu příbuzní a dali jí udělat dřevěnou podobu člověka do které mrtvého zavřeli a uložili v pohřební komoře nastojato opřeného o zeď. To byl nejdražší způsob balzamování.
Mumifikace II. třídy
Balzamovači vstřikovali cedrový olej mrtvému do břišní dutiny, aniž ho nařízli, a vyprázdnili mu břicho. Olej vstřikovali konečníkem, přičemž zamezili, aby vytekl zpátky. Mrtvého naložili do louhu, potom vypustili z břicha cedrový olej, kterým jej předtím naplnili. Sodný louh rozpouštěl maso takže z mrtvoly zbyla jenom kost a kůže.
Mumifikace III. třídy
Pro méně majetné. Balzamovači nejprve vypláchli břišní dutinu ředkvovým olejem, naložili mrtvolu na 60 dní a potom jí odevzdali příbuzným."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse