Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Stát z hlediska etiky - výpisky z přednášek

Stát z hlediska etiky - výpisky z přednášek

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá různým pojetími státu z hlediska etiky. Stát může zde být chápán jako prostředek k dosažení jemu nadřazené hodnoty (Aristoteles, Platon, křesťanské učení), nebo jako účel sám o sobě (N. Machiavelli), nebo jako výtvor občanů (liberální pojetí státu).

Obsah

1.
Stát a jeho různá pojetí
2.
Klasické pohledy na stát
2.1
Platonovo pojetí státu
2.2
Aristotelovo pojetí státu
2.3
Křesťanské pojetí státu
3.
Nový pohled na stát (N. Machiavelli)
4.
Stát jako výtvor občanů
5.
Liberální pojetí státu
6.
Kritika liberální společnosti

Úryvek

"2) nový pohled na stát – N. Machiavelli
- ruší státu nadřazenou hodnotu, nejvyšší hodnotou se stává sám stát - chápe stát jako účel sám o sobě, stát už není pouhým prostředkem- ústředním pojmem je moc- moc vladaře neslouží bohu, ale zájmům státu- moc je sama sobě účelem, nemá žádné vyšší poslání- spis Vladař: stanovil pravidla úspěšného jednání vladaře- vladař má získat, udržet a rozšířit moc (stát se posuzuje podle úspěchu v zajištění a rozšíření moci)- k čemu by byl mravný, ale neúspěšný politik?
- vládnutí vyžaduje často v zájmu státu porušovat morální zásady: pokud je to nutné, vladař se musí zřeknout své soukromé morálky (politická ctnost = virtus nemá nic společného s morální ctností)
- vladař může použít jakékoliv prostředky pro zajištění moci: diplomatická jednání, intriky, násilí…
- jednání vladaře je ospravedlnitelné, pokud vede k rozšíření moci - vladař musí umět vzbudit dojem, že má všechny mravní vlastnosti: používá klam - etika a politika v tomto pojetí nemají nic společného: politické jednání musí být prakticky úspěšné, mravní poctivost se nebere v potaz- člověk není veden k mravní ctnosti na základě své přirozenosti: mravní ctnosti se vytváří pouze na základě vnějších vlivů (tím, že se podřizujeme zákonům, zvyklostem)- mravní ctnosti nejsou utvářeny na základě poznání dobra, ale zájmem státu - mravní ctnosti ve skutečnosti slouží státu

3) stát jako výtvor občanů
- úvahy o původu státní moci na počátku novověku- utváří se teorie společenské smlouvy- stát jako výtvor občanů
- stát vznikl na základě společenské smlouvy: izolovaní jedinci nejsou schopni vykonávat určité činnosti a proto je přenáší na stát- východiskem úvah jsou představy o době před vznikem státu: stav bez státu = přirozený stav - lidé měli absolutní svobodu, řídili se přirozeným zákonem, jejich jednání nebylo ničím omezeno
- nevýhody přirozeného stavu: při absolutní svobodě mají lidé tendenci projevovat horší vlastnosti (člověk tak mohl při setkání se silnějším přijít o všechno, žádné záruky ochrany)- každý se musel starat o obhajobu svých práv- lidé překonávají přirozený stav pomocí společenské smlouvy: dobrovolně se vzdávají té části svobody, která jim neumožňovala dostatečně zajistit bezpečnost- lidé kriticky zvážili výhody a nevýhody přirozeného stavu, snažili se najít lepší stav, který zachovává výhody přirozeného stavu, odbourává jeho nevýhody - stát- výhoda přirozeného stavu - svoboda - zachována ve státě právním řádem: každý má stejnou míru svobody- je výhodnější se částečně zříci svých práv a předat je vládní autoritě, která je dokáže lépe zabezpečit pomocí zákonů a vykonávat efektivněji ve prospěch všech (činnosti spojené s ochranou života, zdraví a majetku)
- lidé dospívají k právnímu stavu: stanovení zákonných práv a povinností nemá svobodu zrušit nebo omezit, ale má ji lépe zaručit a ochránit
- státní moc je výsledkem dobrovolné smlouvy svobodných lidí (není už lidem nadřazená, nebo ustavená od boha)- stát zastupuje zájmy lidí a je jim zodpovědný
- stát přestává být morální autoritou, stává se pouze legální autoritou- mravní účel státu (viz Platón, Aristoteles) se dostává do pozadí - do popředí se dostává myšlenka svobody jako prostředek k uskutečnění individuálních zájmů- svoboda je rovným dílem prostřednictvím zákonů přiznána všem členům společnosti"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse