Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistické šetření - četnost stravování v třídním kolektivu

Statistické šetření - četnost stravování v třídním kolektivu


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované statistické šetření, jehož tématem je četnost stravování v třídním kolektivu. Text obsahuje tabulku četností, graf, výpočet modu, medinánu, aritmetického průměru, rozptylu, variačního koeficientu a směrodatné odchylky.

Obsah

1.
Tabulka četností
2.
Graf
3.
Výpočty (modus, medián, aritmetický průměr, rozptyl, variační koeficient, směrodatná odchylka)

Úryvek

„Vzhledem k formátu práce nelze.“

Poznámka

Práce obsahuje graf.
Práce je ve formátu MS Excel *.xls.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b1bae6d13e0a.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Statisticke_reseni.xls (18 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse