Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní správa a samospráva na krajské úrovni

Státní správa a samospráva na krajské úrovni

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Jedná se o popis státní správy a samosprávy na krajské úrovni s ohlednutím do historie. Popis začíná u roku 1989.

Obsah

1.
Ohled do historie
2.
Státní správa a samospráva na krajské úrovni
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Z krajských orgánů náleží největší význam zastupitelstvu. Volí se v tajném hlasování na základě všeobecného, rovného, přímého volebního práva podle zásad poměrného volebního systému. Počet členů zastupitelstva závisí na počtu obyvatel v příslušném kraji – může jich být 45, 55 nebo 65. Pravomoci zastupitelstva se nacházejí převážně ve sféře samostatné působnosti kraje. Jedná se o schvalování krajského rozpočtu, programu rozvoje kraje, územně plánovací dokumentace pro kraj a o volbu a případné odvolání hejtmana, jeho zástupců a členů rady kraje. Jednání zastupitelstva jsou v zásadě veřejná.
Další krajské orgány se odvozují především právě od zastupitelstva. Rada kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti jeho samostatné působnosti. Tvoří ji hejtman, jeho zástupce a radní. Celkový počet členů souvisel podobně jako u zastupitelstva na počtu obyvatel v kraji. V krajích, kde žije méně než 600 000 obyvatel, zasedá v radě devět členů, v kraji s větším počtem obyvatel má rada 11 členů. Pravomoc rady je taxativně vymezena. Zahrnuje kromě řady jiných úkolů zajištění a kontrolu krajského hospodaření, řízení krajského úřadu ( v samostatné působnosti kraje) včetně jmenování a odvolání jeho vedoucích odborů, zakládání právnických osob, organizačních složek kraje, poskytování dotací občanským sdružením a humanitárním organizacím a vyřizování návrhů, podnětů a připomínek obcí a dalších právnických osob z obvodu kraje. Schůze rady nejsou veřejné.
Hejtman je volen zastupitelstvem a může jednat jménem kraje v rozsahu zmocnění zastupitelstvem a radou. Podepisuje právní předpisy kraje , v rámci zmocnění zřizuje některé zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti, reprezentuje kraj navenek. Má právo pozastavit výkon usnesení rady v případě , že je považuje na nesprávné ( muselo pak být předloženo nejbližšímu zasedání zastupitelstva). Zastupitelstvo může zvolit také jednoho nebo více hejtmanových zástupců příslušných pro určité oblasti správy.
Krajský úřad zajišťuje plnění úkolů ve sféře samostatné a přenesené (v té výhradně ) působnosti kromě těch záležitostí, které zákon přikazoval zastupitelstvu nebo radě. Přezkoumává rozhodnutí obecních ( a dokud existovaly, tak i okresních) úřadů, ukládá sankce podle zákona. Za činnost odpovídá ředitel krajského úřadu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9642
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse