Státověda ke zkouškám

Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státověda - vypracování otázek

Obsah

1.
Co je to stát jako ústavněprávní kategorie?
2.
Co je to princip sebeurčení lidu?
3.
Co je objektivní a subjektivní volební právo?
4.
Jaké způsoby nátlaku mohou užívat skupiny vlivu?
5.
Co je předmětem státovědy?
6.
Jaké typy skupin vlivu znáte?
7.
Popište vzájemný vztah a rozdíly mezi skupinami vlivu a politickými stranami.
8.
Charakterizujte pravomoc státního orgánu.
9.
Co je státní mechanismus?
10.
Jak se vyvíjely koncepce lidských práv?
11.
Charakterizujte význam občanských povinností v soudobém státě.
12.
Jak jsou pojímána lidská práva v rámci Evropské unie?
13.
Co je územní působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
14.
Jaké znáte soudní systémy?
15.
Popište vztah veřejná moc a fyzická osoba.
16.
Jaké znáte typy přímé demokracie?
17.
Jaké znáte formy státu?
18.
Vysvětlete pojem „legitimita veřejné moci“.
19.
Popište vývoj dělby moci.
20.
Charakterizujte federativní stát.
21.
V čem spočívá mocenská povaha práva?
22.
Co je ústavodárná moc a kdo ji reprezentuje?
23.
Vysvětlete možné důsledky odpovědnosti veřejné moci.
24.
Popište výkonnou funkci státu jako proces.
25.
Co je bikameralismus a jaký je jeho význam?
26.
V čem spočívá rozdíl mezi faktickou a psanou ústavou?
27.
V čem spočívá nezávislost soudce?
28.
Popište volební proces.
29.
V čem spočívá mocenská povaha Evropské unie?
30.
Co znamená „Soutěžní demokracie“?
31.
Co je funkční působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
32.
Klasifikujte lidská práva a svobody.
33.
V čem tkví podstata státní služby?
34.
Jaké znáte formy referenda?
35.
Jaký může být vztah mezi náboženstvím a veřejnou mocí?
36.
Vyjmenujte některé pravomoci ústavních soudů.
37.
Popište postavení a funkci kontrolní moci v soustavě veřejné moci.
38.
Co to je prezidentský systém formy vlády?
39.
Popište typickou autoritářskou formu vládnutí.
40.
Jaké nejvýznačnější ústavní modely znáte? Stručně je charakterizujte.
41.
Jaké znáte modely federativního uspořádání?
42.
Popište vnitřní funkce státu.
43.
Popište demokracii jako formu vládnutí.
44.
Čím je motivována veřejná moc?
45.
V čem spočívá obsah funkce „Regulativně – normativní“?
46.
Vysvětlete pojmy „stát autonomizovaný a „stát regionalizovaný“.
47.
Vysvětlete vztah politických stran a veřejné moci.
48.
Charakterizujte působnost státního orgánu.
49.
V čem spočívá úloha správního soudnictví?
50.
Co je časová působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
51.
Charakterizujte význam revolucí pro vznik státu. Uveďte příklad.
52.
Jaký vliv mají masmédia na veřejnou moc?
53.
Co je státní orgán?
54.
Co obsahuje katalog lidských práv?
55.
V čem se liší pojem „člověk“ a pojem „občan“ v souvislosti s jejich právy?
56.
Vysvětlete důvody vzniku veřejné moci v dějinách.
57.
V čem tkví smysl dělby moci ve státě?
58.
Charakterizujte pravomoc státního orgánu.
59.
Vysvětlete podstatu vztahu „Národ a stát“.
60.
Popište vertikální dělbu moci (vztah národní a nadnárodní).
61.
V jakém vztahu jsou veřejná moc a ochrana lidských práv?
62.
Co je většinový volební systém a systém poměrného zastoupení?
63.
Vysvětlete obsah pojmu „Spravedlivý proces“.
64.
Charakterizujte status soudce v demokratickém zřízení.
65.
Vysvětlete rozdíl mezi soukromou a veřejnou samosprávou.
66.
Charakterizujte možný vztah ústav k mezinárodnímu právu.
67.
Vysvětlete rozdíl mezi federací a konfederací.
68.
Vyjmenujte ústavní modely a jeden charakterizujte.
69.
V čem spočívá význam skupin vlivu ve společnosti?
70.
Jak politické strany ovlivňují dělbu moci?
71.
V čem spočívá obsah „funkce služeb veřejného zájmu“?
72.
Jak vypadá dělba moci v současném státě?
73.
V čem spočívá dělba moci ve federaci?
74.
Co znamená parlamentní demokracie?
75.
Jaká znáte pojetí státu, různé aspekty pohledu?
76.
Jaké satisfakce může činit veřejná moc?
77.
Co je veřejná funkce výkonu spravedlnosti?
78.
Co je to vnitřní a vnější suverenita státu?
79.
Charakterizujte význam státního občanství v moderním státě.
80.
Co je věcná působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
81.
Charakterizujte podstatu odpovědnosti veřejné moci.
82.
Co je příslušnost státního orgánu? Uveďte příklad.
83.
Jaký význam má program politické strany?
84.
Jaké je postavení fyzické osoby v současných ústavách?
85.
Vysvětlete podstatu územní samosprávy .
86.
Vysvětlete obsah a význam deklarací lidských práv.
87.
V čem spočívá ochrana ústavy?
88.
Co to je parlamentní forma vlády?
89.
Popište proces normotvorné funkce státu.
90.
Popište funkci spravedlnosti a uveďte příklad.
91.
Popište organizaci soudní moci.
92.
Popište „stát jednoduchý“.
93.
Co se míní „Formou vládnutí“?
94.
Jaké znáte typy autokracií?
95.
Jaké jsou pojmové znaky státu?
96.
Co je to nadnárodní veřejná moc?
97.
Jaké jsou funkce státu?
98.
Jakými periodami prošel vývoj státu?
99.
Jaké typy formy vlády rozeznáváte?
100.Jak ústavy upravují právní status veřejné moci?
101.Jakým způsobem ústava reguluje veřejnou moc?
102.Popište vnější funkce státu.
103.Vyjmenujte typy autonomií.
104.Co je státní zařízení?
105.V čem spočívá úloha ústavního soudnictví
106.Co je osobní působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
107.Jaké znáte druhy odpovědnosti státu?
108.Co jsou přímé a nepřímé volby?
109.Vysvětlete pojem právní stát.
110.Jaké jsou druhy státních orgánů?
111.Co je forma vlády?

Úryvek

Pojem stát lze chápat jako určitou suverénní jednotku,jež existuje ve světě odděleně od jednotek jiných(svět společenstvím státu) a jako mechanismus politické moci,jenž zejména uvnitř společenského organismu uskutečňuje veřejný zájem---2.případy (tzv.vnější aspekt státnosti a vnitřní aspekt státnosti)
Z pohledu ústavněprávního---forma organizace společnosti,instituce veřejného zájmu,jejíž neodlučitelnou vl.je státní autorita.Stát je nástrojem i produktem veřejného zájmu,a tato instituce je na základě dominující politické situace zformulována v ústavě ---Ústava pak stanoví organizaci státu,pravidla společnosti i sebeomezení státu.Stát současně vytváří prostředky k prosazení veřejného zájmu a zachování sebe sama!

Poznámka

Velmi pečlivě zpracovány otázky k zápočtu na katedře ústavního práva.
Neobsahuje použitou literatur

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4599
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse