Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Stavba hmyzu - laboratorní protokol

Stavba hmyzu - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Stručný protokol vypisuje stavbu těla hmyzu. V prvním úkolu se seznamujeme s italskými názvy částí končetiny mandelinky. Druhý úkol jednovětně popisuje křídlo motýla a poslední úkol vypisuje, z čeho se skládá oko hmyzu.

Obsah

1.
Úkol č.1
2.
Úkol č. 2
3.
Úkol č. 3

Úryvek

"TÉMA: HMYZ - INSECTA

ÚKOL Č. 1: KONČETINA MANDELINKY

Kyčle - coxa
Příkyčlí - trochanter
Stehno - femur
Holeň – tibia
Chodidlo - tarsus
Drápky

ÚKOL Č. 2 : KŘÍDLO MOTÝLA

Křídlo je složeno z šupinek, které jsou doškovitě překládány."

Poznámka

Práce je kratší než 1/2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a0e2fab972b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Hmyz.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse