Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Stavba lístku rašeliníku - laboratorní protokol

Stavba lístku rašeliníku - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje stavbu lístku rašeliníku. Jsou zde vyjmenovány pomůcky a v závěru shrnuty výsledky bádání.

Obsah

1.
Třída
2.
Datum
3.
Jméno
4.
Téma
4.1.
Úkol č. 1
4.2.
Pomůcky
4.3.
Postup
4.4.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: MECHOROSTY , KAPRAĎOROSTY, NAHOSEMENNÉ


ÚKOL Č. 1 : STAVBA LÍSTKU RAŠELINÍKU (SPHAGNUL L.)

POMŮCKY: lístek rašeliníku, pinzeta, médium – voda, podložní sklíčko

POSTUP : odpreparujeme lístek rašeliníku , zhotovíme preparát a zakreslíme"

Poznámka

Práce je kratší než 1/2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50917e6a1e10e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_listku_raseliniku_lab_protokol.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse