Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká filosofie - maturitní otázka z filosofie 4/8

Středověká filosofie - maturitní otázka z filosofie 4/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce mapuje jednotlivá období, myšlenkové orientace a učení významných osobností středověké filosofie. Úvod nastiňující historické pozadí jejích počátků střídá přehled základních rysů myšlení středověku a charakteristika jeho dvou vývojových fází, patristiky a scholastiky. Následující část je věnována nauce a dílu Augustina Aurelia, odkud se text obrací k rané scholastice a sporu o univerzálie jako jednomu z jejích projevů. Po zmínce o středověké arabské a židovské filosofii se práce vrací zpět ke scholastice, tentokrát vrcholné a pozdní, a jejím význačným představitelům. Předchozí část série naleznete zde Helénistická filosofie - maturitní otázka z filosofie 3/8 a následující zde Renesanční filosofie - maturitní otázka z filosofie 5/8.

Obsah

1.
Dobové pozadí
2.
Základní rysy středověké filosofie
3.
Periodizace středověké filosofie
3.1.
Patristika
3.2.
Scholastika
4.
Období patristiky
4.1.
Církevní otcové
4.2.
Sv. Augustinus
4.2.1.
O obci Boží
4.2.2.
Duše a Bůh
4.2.3.
Theodicea
4.2.4.
Predestinace a svoboda vůle
4.2.5.
Vliv
5.
Období scholastiky
5.1.
Členění, znaky, témata
5.2.
Spor o univerzálie
5.2.1.
Nominalismus
5.2.2.
Realismus
5.3.
Raná scholastika
5.3.1.
Karel Veliký a karolinská renesance
5.3.2.
Jan Scotus Eriugena
5.3.3.
Anselm z Canterbury
5.3.4.
Pierre Abélard
6.
Středověká arabská a židovská filosofie
7.
Vrcholná scholastika
7.1.
Rysy, žebravé řády
7.2.
Albert Veliký
7.3.
Tomáš Akvinský
7.3.1.
Život a dílo
7.3.2.
Vztah víry a rozumu
7.3.3.
Lidská duše
7.3.4.
Esence a existence
7.3.5.
Etika
7.3.6.
Důkazy Boží existence
8.
Pozdní scholastika
8.1.
Oxfordské centrum a Roger Bacon
8.2.
Jan Duns Scotus
8.3.
William Ockham

Úryvek

"1. Dobové pozadí

Pohybujeme se v období počátku a obhajoby křesťanského myšlení, jako jediného monoteistického náboženství. Z počátku také stále působí některé antické školy, křesťanství je pronásledováno, ale přesto se stále rozšiřuje. Pro celé období je proto důležitý vztah rozumu a víry; jejich obhajoba.
Přelomový rok – rok 0 – narození Krista, jehož učení dále v prvním století šířili apoštolové (hlavně Pavel). Po 2. st. se de facto ve všech částech Římské říše vyskytovaly křesťanské obce, které však byly pronásledovány.
Dalším přelomovým rokem byl rok 313, kdy Konstantin Veliký nechal sepsat Edikt milánský = křesťanství bylo legalizováno a zrovnoprávněno (jeho říše se hroutila, a tak hledal nějaký sjednocující prvek). Roku 380 se křesťanství stává státním náboženstvím, v letech 391 až 392 došlo ke konečnému zákazu pohanských kultů a jejich vykonávání - křesťanství se stává jediným povoleným náboženstvím.
Za zmínku také stojí fakt, že císař Justinián r. 529 zavřel všechny pohanské školy, včetně platónské Akademie.
Středověk jako takový je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.

Středověká kultura navazovala na dědictví Římské říše a římského práva, které je zase důsledkem řecké vzdělanosti. Spolu s tím, se objevuje také nová síla keltských, germánských a slovanských kmenů, které začaly vstupovat do svých dějin a položily tak základ evropských národních států. Anticko-křesťanská kultura Východní říše římské pronikla na slovanský východ a o něco později pronikl islám a antika do světa arabského.

Středověká filosofie:
Z řecké antiky se dále rozvíjely hlavně myšlenky platónské a stoické (hl. v době 1. tisíciletí); od 2.-3. st. potom novoplatonismus (Plotínos, Proklos). Filosofie a teologie jsou neodmyslitelně spjaty a tvoří v tomto období jednotu. Jejich vztah (tzn. vztah víry a rozumu) byl často popisován větou Petra Damiána: „filozofie služka teologie“. Objevily se 2 základní vzorce:
A) Tertulliánus - (nar. 155 v Kartágu – 222, považován za autora základní křesťanské terminologie v latinském jazyce.) Teze: „věřím, protože je to absurdní“; tzn. božské zjevení je vyšší pravda než rozum. Výjimečnost víry je právě v tom, že se protiví světské moudrosti. Napsal spis Apologeticum, ve kterém podrobuje ostré kritice protikřesťanská opatření a odhaluje jejich nezákonnost. Byl velký materialista – vše je tělesné, i Bůh má tělo a výraz „oči Páně“ je nutno brát doslova.
B) Druhý je postaven na Augustinově tvrzení „věřit není nic jiného než s přisvědčením myslet“ – víra a myšlení jsou formy poznání – víra je sdělením, které se opírá o nejvyšší autoritu; myšlení se opírá o rozumové schopnosti. Cílem bylo za pomocí rozumu víru upevnit.

Ze všech myšlenkových proudů zde nejvíce působí gnosticismus – pomocí poznání se člověk může vysvobodit z pout hmotného světa; musí v sobě objevit skrytou božskou jiskru."

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy a jména jsou zvýrazněny tučně, citace kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23130
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse