Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká filozofie - maturitní otázka

Středověká filozofie - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje vývoj a východiska středověké filosofie. Poté se věnuje charakteristice patristiky, scholastiky a problematice univerzálií.

Obsah

1.
Základní charakteristika středověké filozofie
2.
Periodizace středověkého myšlení
3.
Patristika
3.1
Apologetika
3.1.1
Sv. Justin Mučedník, Tertullianus
3.2
Dogmatika
3.2.1
Sv. Augustin
3.3
Systematizace
4.
Scholastika
4.1
Ranná scholastika
4.1.1
Scholastická metoda, řády, univerzity, Anselm z Canterbury
4.2
Vrcholná scholastika
4.2.1
Albert Veliký, Tomáš Akvinský
4.3
Pozdní scholastika
4.3.1
Vilém z Ockhamu
5.
Spor o univerzálie

Úryvek

“1) Základní charakteristika středověké filozofie

- středověká filosofie zahrnuje období přibližně 1000 let, vzniká v době zániku Římského impéria a zaniká s příchodem renesance a humanismu
- je téměř výlučně spjata z křesťanstvím, s jeho budováním a obhajobou
- v začátcích křesťanská filosofie využívá hlavně Platona, který je nejprve považován za proti-váhu křesťanství, ale později jsou jeho prvky převzaty a stávají se oporou této filozofie

2) Periodizace středověkého myšlení
I. Patristika (1. – 8. století o. l.)
• Apologetika (1. – 2. století)
• Dogmatika (3. – 4. století)
• Systematizace (5. – 8. století)
II. Scholastika (9. – 15. století)
• Ranná (9. – 12. století)
• Vrcholná (13. století)
• Pozdní (14. – 15. století)

3) Patristika
- vyznačuje se snahami církevních otců (patres) o výstavbu, shrnutí a upevnění křesťan-ského učení pomocí antické filozofické terminologie a filozofie a jeho obranu proti pohanství
- patristika je obdobím prvních pokusů o teologicko-filozofické vyjádření křesťanského náboženství z 1. – 8. století
- její nejvýznamnější osobností a myslitelem byl Augustinus Aurelius

a) Apologetika
- nejstarší období patristiky, 1. – 2. století o. l., apologia = obhajoba
- snaha vysvětlit a obhájit křesťanství před učenci a císaři (vládci) – vysvětlit vládnoucí vrstvě, že pro ně nejsou nebezpeční a neusilují o moc (apologéti)
- obhajoba nejdříve proti Římanům, později proti různým sektám uvnitř církve, například gnostikům (snažili se do křesťanství vnést nové orientální vlivy; zastávali názor, že existují dva bohové: stvořitel – zlo, vykupitel – dobro)
- počátky formování náboženských dogmat, např. odmítnutí gnostiků
Svatý Justin Mučedník
- žil v letech 100 – 165 v Římě
- zemřel jako mučedník: nestal se zastrašujícím příkladem, ale vzorem pro ostatní křesťany
- navrhl císaři rozšířit křesťanství v říši
Tertullianus
- postavil křesťanství a antickou filozofii proti sobě: jsou to podle něj dva obrovské protiklady
- tvrdil, že víra je nepřístupná rozumu – že je něco více než rozum

b) Dogmatika
- 3. – 4. století našeho letopočtu, období definování základních pouček křesťanství a heretických učení
- hlavní postavou tohoto období i období systematizace byl Augustinus Aurelius
- důležité události období dogmatiky:
o (313) vydání Milánského ediktu císařem Konstantinem
o (325) Nicejský koncil – dogma Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání
o (381) Cařihradský koncil – týkal se Sv. Ducha a trojjedinosti Boha

Svatý Augustin (Augustinus Aurelius)
- žil v letech 354 – 430, nejvýznamnější postava patristiky
- otec byl pohan, matka křesťanka – jedna z prvních svatých: Sv. Monika (patronka matek)
- ke křesťanství a zároveň úplné askezi se obrátil ve 33 letech, do té doby vyznavačem manicheismu:
o učení, které tvrdí svět je pod nadvládou dvou sil, světla a tmy
o mezi těmito silami je neustálý boj a konflikt
o člověk páchá zlo kvůli bojů těchto dvou světů, protože zrovna vyhrává tma
- byl silně ovlivněn novoplatonismem (můžeme to vidět na jeho díle) – Platónem, Cicerem a skeptiky
- je radikálním teocentristou, zastává názor, že Bůh je středem a vrcholem všeho
o ontologie: Bůh je nejvyšší bytí (příčina bytí)
o noetika: Bůh je nejvyšší pravdou (důvod poznání)
 pravda je věčná, neměnná
 člověkova touha po pravdě je dána člověku Bohem
o etika: Bůh je největším dobrem (pravidlo žití)
- je kreacionistou: “creatio ex nihilo“
o zastává názor, že Bůh stvořil svět z ničeho – protože se mu chtělo svět stvořit
- věří v predestinaci a její zrušení: prvotním hříchem Adama a Evy člověk ztratil možnost volby, Kristovým vykoupením ji opět získal (volba mezi nebem a peklem)
- zastává názor, že čím více člověk na zemi trpí, tím lépe se pak má v Království Božím
- zlo definuje jako nepřítomnost Boha; Bůh je vševědoucí a dopředu ví konečná rozhodnutí lidí; má moc i nad dějinami
- je prvním myslitelem, který využívá introspekce: její zakladatel
- dílo Augustina Aurelia:
o Vyznání: autobiografické dílo, především o jeho mládí
o O obci Boží: historicko-filozofický spis o 22 knihách, Obec Boží = církev"

Poznámka

Obsahuje chyby ve jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13444
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse