Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Středověká města, Jan Wiklif

Středověká města, Jan Wiklif

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá středověkými městy a slavným středověkým myslitelem Janem Wiklifem. V úvodu se autor zaobírá vznikem a zřízením měst. Další část pojednává o působení měst na vývoj evropské civilizace. V závěru se pak práce věnuje významnému představiteli středověkého světa – Janu Wiklifovi. Popisuje jeho život, učení i reakci církve.

Obsah

1.
Vznik měst
1.1
Rozvoj obchodu
1.2
Popis měst
1.2.1
Potřeba bezpečnosti
2.
Zřízení měst
2.1
Dvojí obyvatelstvo
2.2
Konšelé
2.3
Správa měst
2.4
Právo svobody
2.5
Daně
2.6
Soud
3.
Města a jejich vliv na evropskou civilizaci
3.1
Hospodářství
3.2
Vesnice
3.3
Podíl na vládě
4.
Jan Wiklif
4.1
Život
4.2
Učení
4.3
Reakce církve
4.4
Díla
4.5
Kostnice
4.6
Šíření jeho myšlenek do Českých zemí

Úryvek

„Mimo to duchovenstvo i vrchnost začaly zakládat nové vsi. Říkalo se jim vesnice a byly založené na panenské půdě, kde osadníkům byly přiděleny lány půdy za určitý roční úrok.. Tyto osady, jejichž počet se od dvanáctého století začal zvyšovat, byly zároveň vsi svobodné. Neboť, aby pán přilákal nové osadníky, musel jim slíbit osvobození od břemen, která tížila nevolníky. Zbavoval je povinností, které byly ještě pozůstatkem starého velkostatkářského zřízení, a ponechal si nad nimi soudní moc. Příkladem těchto osad jsou Lorris (r. 1155), Beaumont v Champagni (r. 1182). Podobným příkladem je vysazení Breteuilu v Normandii , které se stalo ve dvanáctém století příkladem pro založení velkého počtu osad v Anglii, Walesu a i v Irsku.
A tak se stalo, že sedlák, dříve nevolník, se stal svobodným venkovským měšťanem. Člověk byl odpoután od půdy, na které tak dlouho musel otročit.Víc a víc nahrazovala svobodná práce starší práci otrockou. Jen v krajích, které byly daleko od velkých obchodních cest, někdejší osobní nevolnictví ve vší své prvotní strohosti trvalo dál a s ním i starý způsob velkostatkářského hospodářství. Jinak všude jinde zmizelo tím rychleji, čím bylo více měst. Tak například ve Flandrech na počátku třináctého století se nevolnictví vyskytovalo jen zřídka. Přece jenom některé pozůstatky zůstaly.Tu a tam až do Velké revoluce byli lidé, kteří podléhali právu odúmrti, konali robotu a měli půdu zatíženou různými panskými právy. Ale tyto přežitky z minulosti měly již jen čistě finanční význam. Byly to jen prosté poplatky a i ten, kdo je platil, požíval plné osobní svobody.
Pozemkové vlastnictví bylo dříve vším, ale v této době začíná se hlásit ke slovu majetek movitý. Také se objevil nový pojem bohatství, bohatství kupecké, které nemělo význam v půdě, nýbrž v penězích nebo v kupeckém zboží, jehož hodnota se dala vyjádřit v penězích.
Díky obchodu se stříbro stalo opět nástrojem směny a měřítkem cen, a poněvadž se ve městech soustřeďoval obchod, soustřeďovaly se tam přirozeně i peníze. Jak peníze obíhaly, rostl jejich význam tím, že se množily obchody, jimž peníze sloužily. Zároveň se užívání peněz stávalo čím dál tím obecnější ; naturální dávky ustupovaly peněžním platbám. Hospodářská krize, kterou v sociálním zřízení způsobil vznik měst, přinesla statkářům nesnáze nebo dokonce zkázu. Od konce jedenáctého mnohé z nich nutila nouze si půjčovat peníze od kupců. Měšťané půjčovali šlechticům z okolí a roku 1127 výsada města Saint-Omeru mluví o tom jako o věci běžné.Ve dvanáctém století i králové užívali služby městských bankéřů. Ve Flandrech na počátku vlády Filipa Augusta je významným městem bankéřů Arras.
Změna obchodování umožnila panovníkovi udělat změnu ve správě státu. Ve dvanáctém století se objevuje bailli, úředník, odměňovaný nikoliv půdou, ale peněžitým platem. Povaha jeho úřadu se naprosto lišila od úřadu někdejších soudců, rychtářů nebo kastelánů, kteří úřad vykonávali dědičně. A tak se král pomocí placených úředníků ujímá správy svých zemí.Vztahy, které se vyvíjeli mezi panovníkem a měšťany, měly dalekosáhlé následky. Nebylo už možné nedbat měst, jimž jejich rostoucí majetek dodával většího a většího významu a která v době války byla schopna postavit do pole tisíce dobře ozbrojených mužů.
Ve Francii se záhy králové nerozpakovali užívat jejich služeb. V Anglii se v té době vliv měst projevoval odlišným způsobem. Neodporovala královské moci, nýbrž spolu se šlechtou se proti ní vzbouřila a spoluzpůsobila tak vznik parlamentní vlády, jejíž základy položila r. 1212 Magna charta libertatum.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse