Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stručné dějiny psychologie - příprava k přijímacím zkouškám z psychologie 4/4

Stručné dějiny psychologie - příprava k přijímacím zkouškám z psychologie 4/4


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje se základními východisky, metodami, představiteli a významem historických i současných psychologických směrů od psychoanalýzy po funkcionalismus. Předchozí část série naleznete zde Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 3/4.

Obsah

1.
Psychoanalýza
2.
Behaviorismus
3.
Kognitivní psychologie
4.
Humanistická psychologie
5.
Biologická psychologie
6.
Sociální psychologie
7.
Strukturalismus
8.
Funkcionalismus

Úryvek

"Psychoanalýza
Založil ji a rozvinul zejména S. Freud vídeňský lékař, který se specializoval na neurologii.

Metody zkoumání:
• Volné asociace – pacient před analytikem bez zábran vyjadřuje své myšlenkové asociace, ať jsou jakkoli bizarní nebo trapné.
• Analýza snů – „královská cesta do nevědomí“. Analytik se pokouší rozluštit symboly a objasnit skryté významy (latentní obsah) snů z výpovědí pacienta.
Patří sem: Sigmund Freud, Anna Freudová, Adler, Jung, Kleinová a Erikson.

Behavioristé
Filozofie emperismu (tvrdící, že všechno vědění přichází z prostředí pomocí smyslů, neboť lidé jsou při narození jako „tabula rasa –nepopsaná deska) a přírodní vědy (zdůzňující přesné a objektivní metody zkoumání). Založil ho John Watson. Byli kritičtí vůči všem přístupům, jež se zabývali „myslí“, pokud chce být psychologie objektivní, měla by zkoumat jen pozorovatelné chování.
Metody zkoumání:
• Zákony učení jsou univerzální
• Mezi zvířaty a lidmi existují pouze kvantitativní rozdíly, pro testování jsou eticky vhodnější.
Představitelé: Watson, Thorndike, Skinner, Pavlov, Byrne, Clore.

Kognitivní psychologie
Jejím cílem je zkoumání mysli stavící na přirovnání k počítačovému zpracování informací, přičemž vznikají testovatelné modely fungování mozku a k jejich potvrzení se poté využijí vědecké metody. Srovnává lidskou mysl s počítačem. Zkoumali paměť, vnímání, myšlení, jazyk, řešení problémů…
Představitelé: Atkinson, Shiffrin, Gregory, Broadbent, Tolman, Piaget, Beck, .."

Poznámka

Možno využít jako přípravu k přijímacím zkouškám na obor psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f57958ea18ee.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_psychologie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse