Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Struktura a stavba látek - laboratorní protokol

Struktura a stavba látek - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Úkolem tohoto protokolu bylo určit prostorové tvary molekul a jejich vazebné úhly. Všechny výsledky jsou zapsány v tabulce. Druhá část seznamuje s barevným značením prvků.

Obsah

1.
Tabulka prostorových tvarů molekul a vazebných úhlů
2.
Barevné značení prvků

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509435fd56429.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_stavba_latek_lab_protokol.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse