Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, funkce a odbourávání hemoglobinu - maturitní otázka

Struktura, funkce a odbourávání hemoglobinu - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka v bodech shrnuje informace o složení, funkci a odbourávání hemoglobinu. Závěr je věnován jednotlivým parametrům hemoglobinu u obou pohlaví.

Obsah

1.
Struktura hemoglobinu
2.
Funkce hemoglobinu
3.
Odbourávání ( rozpad ) hemoglobinu
3.1
Nitrocévní rozpad
3.2
Rozpad erytrocytů v tkáňových makrofázích
4.
Parametry hemoglobinu
4.1
Hb
4.2
MCH
4.3
MCHC

Úryvek

“Molekula hemoglobinu je složená ze 4 globinových řetězců ( vždy 2 a 2 řetězce jsou identické ) a 4 hemů.
 Rozdíly u různých fyziologických hemoglobinů jsou dány rozdíly v molekule globinu.
 Globinové řetězce jsou bílkoviny složené z aminokyselin.
 Hem – základ tvoří protoporfyrin, do něj se 4mi vazbami včlení Fe, železo v hemu může vázat 1 molekulu kyslíku ( celkem tedy 1 molekula hemoglobinu může vázat až 4 molekuly kyslíku )
 Plodový hemoglobin nazýváme HbF ( fetální Hb obsahuje dva globinové řetězce alfa a dva gama )
 hemoglobin dospělých nazýváme HbA ( 98% HbA1 – obsahuje 2 řetězce alfa a 2 řetězce beta )

Funkce hemoglobinu:
 Přenos kyslíku z plic do tkání → oxygenace
 Proces navázání 4 molekul kyslíku probíhá postupně, vazba je ovlivněna parciálními tlaky O2 a CO2, teplotou a pH
 Hemoglobin odvádí z tkání asi 30% CO2

Odbourávání ( rozpad ) hemoglobinu:
Nitrocévní rozpad
 štěpení Hb na 2 dimery
 vazba na haptoglobin
 komplex je z krevního oběhu odstraňován ledvinou ( v případě většího množství rozpadlých erytrocytů – oxidace dimerů, uvolnění globulinových řetězců, zbylý hematin navázán na hemopexin, případně přechodně i na albumin, hematin uvolněn z hemopexinu v játrech )
 výsledkem nitrocévního rozpadu je ozštěpení Hb na hem a globin
 z hemu je uvolněno Fe
 zbytek metabolizován v tkáňových makrofázích na bilirubin"

Poznámka

hematologie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484961e1a6228.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_hemoglobin.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse