Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura osobnosti a její determinace

Struktura osobnosti a její determinace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka po vymezení osobnosti a jejích složek klasifikuje a charakterizuje psychické vlastnosti. Nakonec přibližuje známé typologie osobnosti, nastiňuje Maslowovu teorii potřeb a uvádí determinanty osobnosti.

Obsah

1.
Osobnost
2.
Základní témata
3.
Složky osobnosti
4.
Psychické vlastnosti
4.1.
Aktivačně-motivační
4.1.1.
Pudy a potřeby
4.1.2.
Zájmy
4.1.3.
Aspirace, cíle, plány
4.2.
Výkonové
4.3.
Vztahově-postojové
4.3.1.
Charakter
4.3.2.
Složky charakteru
4.4.
Dynamické
4.4.1.
Temperament
4.4.2.
Dělení temperamentu
5.
Typologie osobnosti
5.1.
Ivan Petrovič Pavlov
5.2.
Carl Gustav Jung
5.3.
Ernst Kretschmer
6.
Zaměření jedince: Maslowova teorie potřeb
7.
Determinace osobnosti
7.1.
Biologické determinanty
7.2.
Sociální determinanty

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce obsahuje dvě strany skenovaného textu. Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508413d5d79ad.zip (2615 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_osobnosti_determinace_MO.doc (2932 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse