Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Subsaharská Afrika - maturitní otázka 7/13

Subsaharská Afrika - maturitní otázka 7/13


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze zeměpisu pojednává o Subsaharské Africe. Charakterizuje tento region, věnuje se jeho přírodním podmínkám, obyvatelstvu, historii i ekonomické a sociální situaci. Následuje stručná zmínka o jediné ekonomicky rozvinuté zemi této oblasti - Jihoafrické republice. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Surovinové zdroje, jejich význam a rozmístění - maturitní otázka 6/13, následující Ruská federace - maturitní otázka 8/13.

Obsah

1.
Vymezení regionu
2.
Přírodní podmínky
3.
Obyvatelstvo
4.
Historický vývoj regionu
5.
Ekonomická a sociální situace
5.1.
Příčiny zaostalosti
5.2.
Sociální situace
5.3.
Nerostné bohatství
5.4.
Plantážní zemědělství
6.
Jihoafrická republika

Úryvek

"VYMEZENÍ REGIONU:
- část afrického kontinentu na jih od Sahary
- převládá negroidní obyvatelstvo, též označována jako černá Afrika

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY:
- reliéf: západ – předprvohorní Africký štít (množství kleneb, pánví, tektonických ker)
- nejvyšší nadmořské výšky – sopečné kužely (Kilimandžáro – 5895m)
- nejnižší polohy – Východoafrický příkop – jezera (Ukerewe)
- jihozápad: Kapské hory – hercynské vrásnění
- vysoká průměrná nadmořská výška
- nížiny: podél pobřeží a v Konžské pánvi
- klima: většina území tropické – kolem rovníku vlhké tropy, tropické deštné pralesy
- na S a J přechází ve střídavě vlhké tropy savan
- na J (obratník Kozoroha) jsou pouště (Namib, Kalahari)
- jižní okraj Afriky – subtropy
- říční síť: hustá kolem rovníku (Kongo), směrem na J a S ubývá hustota
- další toky: Niger, Zambezi, Orange, Limpopo, pramen Nilu
- vodopády – např. Viktoriiny (na Zambezi)

OBYVATELSTVO:
- převaha negroidní rasy – dělí se na 2 skupiny: urostlejší Sudánci – na S od rovníku; a drobnější Bantu
- v tropickém deštném lese – trpasličí Pygmejové
- na J – Paleoafričané – Khoinové (Hotentoti) a Sanové (Křováci a Bušmeni)
- Madagaskar – Malgašové (malajsko-indonéský typ)
- žije zde málo přistěhovalců, nejvíc v JAR – asiaté

VÝVOJ:
- dlouhá izolace od rychlého vývoje v Evropě – Evropa využila svého hist. náskoku k využívání afr. území
- 15.-16. stol. – Portugalsko a Holandsko si zde budovalo základny při cestách do Asie
- 16.-18. stol. – kvetl obchod s černými otroky – dopraveni na plantáže do Ameriky-> zdecimování obyvatelstva a ovlivněn demografický vývoj"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47dadd8184bcc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Subsaharska_Afrika.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse