Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Svět mezi válkami (1918-1938)

Svět mezi válkami (1918-1938)

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje Svět mezi válkami. Zaměřuje se na Evropu hned po Pařížské mírové konferenci až do druhé světové války.

Obsah

1.
Pařížská mírová konference
2.
Evropa (Itálie, Německo, Španělsko, SSSR)

Úryvek

"- Dohoda slavila vítězství 11.11.1918 podepsáno na západní frontě příměří → konec války

Charakteristika - rozpadl se imperalistický blok Trojpolek a s tím zmizel i soupeř Dohody
- v čele států vítězné velmoce: Francie, Velká Británie a USA

PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE 1919
- účast 27 zástupců vítězných států Dohody, ale poražené státy nezastoupeny
- v čele konference tzv. velká čtyřka • prezident Woodrow Wilson USA
• premiér Lloyd George VB
• ministerský předseda Georges Cléménceau Francie
• ministerský předseda Vittorio Orlando Itálie

- Francie chtěla Německo oslabit, Velká Británie ho chtěla nechat jako konkurenci pro Francii

Versailleský systém
= systém založen na 5 dohodách pojmenovaných podle zámků v okolí Paříže, kde byli podepsány
- vzniklé kompromisem mezi velmocemi
- osamostatnění států: ČSR, Polsko, Království Srbů Chorvatů a Slovinců, Estonsko, Litva, Finsko

1) NĚMECKO - Versailleská smlouva 28.6.1919

- tam 1871 korunován pruský král Vilém I. na císaře Německa
- ztráta 10 % vlastního území: Alsasko a Lotrínsko, východní Pruskao, Horní Slezsko
- počet vojáků omezen, zákaz zbraní, platba reparací, uznání samostatnosti nově vzniklých států
- tvrdé podmínky vedly ke sblížení Německa a Sovětského Ruska

2) RAKOUSKO - Sén Žerménská smlouva 10.9.1919

- Rakousko-Uhersko se rozpadlo na menší státy: Rakousko, Československo, Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců, Polsko, Itálie
- zákaz připojení Rakouska v budoucnu k Německu a Habsburkové se nesmí vrátit do Rakouska

3) BULHARSKO - Nejská smlouva 7.11.1919

- Rumunsko připadlo Řecku, tím ztratili přístup k Egejskému moři a Makedonie rozdělena

4) MAĎARSKO - Trianonská smlouva 4.6.1920

- po následné porážce Maďarské sovětské republiky vytvořeno Maďarksé království
- ztratili 2/3 území: Slovensko a Podkarpatská Rus, Sedmihradsko, Chorvatsko a Vojvodina
- početní omezení armády, z velmoci druhořadý stát

5) TURECKO - Sévreská smlouva 10.8.1920

- ztratilo 4/5 území → mělo se stát kolonií, takže smlouvu nepřijali a rozpoutali boje o území s
Řeckem, nakonec 1923 podepsána nová smlouva a Turecko se stalo republikou

EVROPA

Společnost národů 16.2.1920
= mezinárodní organizace, která měla zajišťovat komunikaci mezi státy a předcházet konfliktům
- projekt amerického prezidenta Wilsona, důležíté velmoce jako Německo a SSSR nebyli ale členy

ITÁLIE
- počátky fašismu sahají již do válečného období a do čela hnutí se prosadil Benito Mussolini
- po skončení první světové války vzniklo nové politické hnutí - Fašismus
→ těžil z poválečné hospodářské a sociální krize

Příčiny vzniku • vše je podřízeno národu
• stát vládně totalitním režimem
• hospodářská nesoběstačnost

- výsledky světové války byly však v rozporu s těmito představami
- fašistická strana utvořila úderné oddíly tzv. Černé košile, které napadly socialisty
→ pochod černých košil na Řím byl převratem moci, kdy byl Mussoliny jmenován premiérem

- nastolena diktatura fašistické strany a začalo jejich pronásledování opozice - socialistů
- fašisté začínají obsazovat důležité posty, státní převrat byl dokončen a král ztratil moc
- fašisté se dostali k moci díky bohatým, a proto museli respektovat jejich zájmy, tím začalo
hospodářství ovládané kapitalismem

NĚMECKO
- německo postihlo mnoho povstání, nebylo schopno splácet stanovenou sankci
- 1923 francouzská vojska proto obsadila Porúří a začala zabavovat surovina a zboží
- aby Německo bylo schopno splácet, vláda nařídila tisknout více peněz → peníze ztratily hodnotu
- Hitlerův pokus o převrat skončil neúspěchem a Hitler byl zatčen

Dawesův plán
- plán přijatý Londýnskou konferencí spojil placení reparací Německa s hospodářskou obnovou

Locarnská dohoda 1925
- dohody o stanovení německých hranic
- Německo uznalo západní hranice podle versailleské smlouvy, východní hranice však nestanoveny

- 1926 Německo přijato do Společnosti národů
- 1928 podepsán Briand-Kellogův pakt: válka nebude používána jako prostředek k řešení problémů

Youngův plán 1929
- snížili celkovou výši reparací Německa
- po vypuknutí hospodářské krize však Německo na základě návrhu amerického prezidenta
zastavilo všechny splátky a po nástupu nacistů k moci odmítl Hitler již cokoliv platit

- 24.10.1929 Černý pátek - krach akcií na Newyorské burze, začátek celosvětové hospodářské krize
→ situace využil Hitler k předvolební agitaci pro svoji stranu Národně Socialistickou Dělnickou,
která slibuje boj proti bolševismu, navazuje styky s průmyslníky

- nacisté získávají převahu ve vláda
- 1932 prezidentské volby: opět zvolen Hindenburg a odmítl Hitlera na pozici říšského kancléře
- prezident Hindenburg Hitlera ale nakonec jmenoval říšským kancléřem
- 1933 prosadil Hitler Zmocňovací zákon, který jej opravňoval schvalovat zákony
→ konec parlamentarismu v Německu a zavládla Nacistická diktatura"

Poznámka

Práce obsahuje i odkaz s obrázky, nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28808
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse