Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Světová a česká kinematografie 20. století

Světová a česká kinematografie 20. století


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce stručně popisuje světovou a českou kinematografii 20.století. Zabývá se vývojem kinematografie od roku 1825, i vynálezu bratří Lumiérových. Jmenuje významné režiséry, i jejich díla. Zmiňuje filmovou produkci Itálie a Německa. Zobrazuje fašistické prvky a ideologie.

Obsah

1.
Vývoj
2.
Francie
3.
Anglie
4.
Neorealismus v Itálii
5.
Švédsko
6.
Čeští režiséři a jejich díla

Úryvek

"• Světová a česká kinematografie 20. století
Film patří mezi umění moderní doby. Slučuje v sobě umění Slovesné a výtvarné

Vývoj kinematografie
r.1825 - bratři lumiérové 1. film
Počátky filmu - oživlé fotografie (příjezd vlaku, rodinná snídaně)
POKROPENÝ KROPIČ - 1. groteska
Počáteční film byl něžný - poskytoval větší prostor divákově fantazii (rychlost záběru, střih). Na počátku 20. let film zvukový. Nedosahoval umělecké úrovně zvukového filmu.
Filmová režie - zakladatel GEORGES MELIÉS - vnesl trik, kouzlo (mizení postav)
Z Francie do celého světa. r. 1896 - 1 kinematografy v Praze, r. 1907 - 1. stálé kino v Praze PONREPO

Zdokonalují se rovněž technické možnosti, začátek výroby 1. velkofilmů. Kolébkou Itálie (velké ateliéry) Hlavně filmy s náměty Antiky (Quo Vadis, poslední dny Pompejí, Pád Tróje)

Carbiria - největší a nejdražší dekorace
Rozmach velkofilmů 1912 - 1917, ve 20. letech se centrum přesouvá do USA (Hollywood)
ŽENA VAMP - démonická charismatická žena, představitelka Dánka - Asta Nielsenová, později v Německo Greta Garbo
Ve 20. letech dokumentární film.

DRIGA VERTOV- významný sovětský režisér, natočil dokumentární film, 2 střihové filmy z občanské války, důraz na postavení kamery a střih

Nejvýznamnější postavou němého filmu se stal Charlie Chaplin - začínal ve zlatém věku grotesky. Stal se i autorem svých filmů, hercem, režisérem, producentem, skládal i hudbu.

Světla velkoměsta
Diktátor
Moderní doba
Kid
Cirkus
Zlaté opojení
Groteska se rozvíjela i ve Francii

MAX LINDER
MAC SENNET - významný producent a objevitel talentů - vycházel z Maxe Lindera
V jeho filmech se objevují komické situace z policejního života.
FRIGO (Buster Keaton)
Laurel a Hardy
Harold a Loyd
Einstein - Křižník Potěmkin"

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné a věcné chyby.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: art_filmx0001.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Svet_ces_kinematograf_20.st.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse