Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti

Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti


Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje znaky a vývoj ekonomiky karibské, pacifické a africké oblasti. Druhá část je pak věnována sociálním a ekonomickým problémům. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů nebo následující část práce - Světová ekonomika: Ekonomická spolupráce rozvojových zemí.

Obsah

1.
Znaky
2.
Vývoj
3.
Sociální problémy
4.
Ekonomické problémy

Úryvek

„Vývoj
50. léta… zaměření na rozvoj vl. výroby (cílem nahradit dovozy, ušetřit devizy, zvýšit nabídku dom. zb., chránit domácí výrobce před zahr. konkurencí) všichni výrobci nenalezli odbyt doma, klesla úroveň zboží…
pol. 60. let soustředění se na export s podmínkou zvýšení kvality produkce, rozvoj vědy a techniky (chybí vlastní kapitál příliv zahraničních investic; výjimkou JK… velké zahr. zadlužení, ale má vlastní podniky a filiálky v zahraničí, např. Samsung) vyplatilo se
od 70.let rychlý rozvoj, v 80.letech již 8%
roku 96 - 97 nastala finanční krize
Přínosy… vědecké parky, rychlá aplikace vědeckých poznatků do výroby
Smyslem… přejít od pracovně náročných výrob k vědecký náročným výrobám
změna ek. struktury SIA (země 1. generace)

Sociální problémy
rychlý pop. růst… roční tempa se snižují, ale abs. počet roste, kritická situace v Africe
zvyšuje se U… 30% svět. prac. síly nemá zaměstnání především z RZ (fin. krize 90. let), problém chudoby, nízký věk, nízká úroveň lék. péče“

Poznámka

Světová ekonomika 22/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0025.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_oblasti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse