Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Čína, poválečný ekonomický a politický vývoj

Světová ekonomika: Čína, poválečný ekonomický a politický vývoj


Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o vývoji čínské ekonomiky. V úvodu je uvedena základní charakteristika. Dále jsou popsány jednotlivé etapy vývoje a současná situace. V závěru se autor věnuje rozdílům mezi transformací v Číně a ve střední a východní Evropě. Zde naleznete předchozí díl práce - Světová ekonomika: Asijská, brazilská a ruská měnová krize.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Vývoj v počátečním období
2.1
Etapa marxistických přístupů a maoismu
2.2
Období velkého skoku
2.3
Kulturní revoluce
2.4
Ekonomické reformy v 80. a 90. letech
3.
Současná situace
4.
Problémy
5.
Rozdíl mezi transformací v Číně a ve střední a východní Evropě
6.
Zábrany pro vznik supervelmoci

Úryvek

„Obecná charakteristika čínské ek.
přírodní podm.… 3.místo na světě (za Ruskem a Kanadou); 1/5 světového ob. (nenasycený trh) a velké zásoby ropy
nevýhody… málo orné půdy (7% svět.)
50% na HDP… ISA
průmysl… chem., textil., potr., těžký (hutnictví, energie) a kosmetický
plodiny… rýže, bavlna, sója, tabák, čaj
ek. potenciál… 7.místo ve světě (za 50 let se stane 4. centrem světa)

Vývoj v poválečném období

Etapa Marxistických přístupů a maoismu… Maoce Tung (49 – 58)
znárodnění klíčových odvětví průmyslu a bank
1950… agrární proměna (zrušeno feu. vlastnictví půdy, půda rozdělena mezi bezzemky)
socialistické zaměření zabudováno do ústavy, postupně se vyvíjí
na konci období roztržka mezi marxisty a maoisty (pro zvláštní cestu vývoje, odmítli vývoj jako v SSSR)

Období velkého skoku (59 - 65)
snahy dostat se v politice na úroveň vyspělých RTE, ne na tržním základu, převládá silné myšlení Maoce Tunga
vznikly lidové komuny… org., které pracovaly na vojenském principu, centrálně řízené, nahradily družstva
zrušily se odměny podle výkonu, zavedení společné výchovy dětí, bezplatných jídel v jídelnách, jednotné oblečení, rozhodující slovo měla policie rozpad ek. + hladomor
příčina… nízká ek. úroveň, příliš velké ambice, nevhodně stanovená hosp. politika, spoléhání jen na vlastní síly…
1991… přestala spolupr. nejen se záp., ale i v rámci RVHP a dostala se do izolace

Kulturní revoluce (66 – 76)
následovníci Maoce Tunga… nové myšlenky (inteligence je spojena se západem a ničí čínskou politiku) uzavírání VŠ a likvidace inteligence rozbití politického systému, zpomalení ek. i celkové úrovně a vývoje, negramotnost…
smrt Maoce Tunga nová skupina, nové názory konce 70. let, nové reformy

Ek. reformy v 80. a 90. letech
1978… vyhlášení programu reforem… tzv. “Politika 4 modernizací” (otevřených dveří, reforma politického systému)
4 oblasti:
Zemědělství… zrušení lidových komun, omezení centr. řízení, zrušen stát. monopol na výkup produkce (až do 80. let ceny stanoveny státem) motivace smluvních cen, místo komun zavedena rolnická hos. (na principu samofinancování)
Průmysl… rozvoj místního prům. na venkově (velká U), zvýšení samostatnosti podniků při tvorbě plánů a cen (pouhá doporučení)
přijat zákon o prac. vztazích (zrušeno tzv. doživotní zaměstnání a dědění zam.)“

Poznámka

Světová ekonomika 25/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0028.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomika_Ciny.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse