Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová ekonomika: Maastrichtská smlouva

Světová ekonomika: Maastrichtská smlouva


Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Maastrichtskou smlouvou. Ta je rozdělena na dva dokumenty. První z nich se zaobírá založením Evropské unie, druhý Evropským společenstvím. Dále je v práci uveden význam smlouvy a v závěru vysvětleny základní termíny. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství nebo následující část práce - Světová ekonomika: Evropská měnová unie.

Obsah

1.
Dvě smlouvy
1.1
Smlouva o EU
1.1.1
Ekonomická oblast
1.1.2
Zahraničně-politická a bezpečností oblast
1.1.3
Oblast justice a vnitřních věcí
1.2
Smlouva o založení Evropského společenství
2.
Význam Maastrichtské smlouvy
3.
Základní termíny
3.1
Evropské hospodářské společenství
3.2
Evropské společenství
3.3
Evropská unie

Úryvek

„SMLOUVA O EU – poprvé se začal používat termín Evropská unie, vymezuje ji jako novou etapu ve spolupráci, etapa, která je založena na existenci Evropského společenství a na spolupráci v dalších nových oblastech mimo rámec ES. Tato smlouva vymezuje tři základní oblasti spolupráce:
Ekonomická oblast - cílem 1. pilíře je rozvíjet ekonomickou spolupráci, vytvořením prostoru bez vnitřních hranic a zavedením hospodářské a měnové Unie, která bude zahrnovat společnou měnu
Zahraničně-politická a bezpečnostní oblast - státy budou provádět společnou zahr. a bezpečnostní politiku
Oblast justice a vnitřních věcí - Státy navážou spolupráci v těchto oblastech (azylová politika, pravidla jak postupovat na vnějších hranicích EU, policejní spolupráce - vytvoření Europolu, obdoba Interpolu)
Smlouva a EU zavádí občanství EU, kterýkoli občan EU se může volně pohybovat, pracovat, volit a kandidovat v obecných volbách a volit a kandidovat do Evropského parlamentu (v rámci EU)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ ES – je to rozšíření Římské smlouvy z roku 1957 - vznik EHS, to se přejmenovalo na ES, protože od roku 1993 činnost ES nejen do oblastí hospodářských, ale i neekonomických:
sociální oblast, tzv. Sociální charta tu nepodepsala VB
podpora výzkumu a vývoje
zdravotnictví
ochrana životního prostředí
Smlouva o založení ES také stanoví postup přechodu k hospodářské a měnové unii a je zde uvedeno, jaké změny musí nastat v rozhodovacích pravomocích, součástí jsou tzv. Konvergenční kriteria, která udávají podmínky vstupu do měnové unie

Význam Maastrichtské smlouvy
Jeden ze zásadních dokumentů přijatých EU, z toho důvodu, že znamená přechod k vyšší etapě spolupráce (vytváří se zatím neexistující stupeň). Přijetí této smlouvy znamená, že se země dobrovolně vzdávají části své státní suverenity. Obě jsou uzavírány na dobu neurčitou, nejsou řešeny otázky výstupu z měnové unie. Jednotlivé dokumenty musely všechny země schválit, pouze VB, Dánsko měli výjimky, které nesouhlasili z přechodem ke 3. etapě měnové unie. Zde probíhalo opakované referendum. VB, Dánsko nakonec výjimku získaly, nemusí se tedy té 3. etapy účastnit.“

Poznámka

Světová ekonomika 15/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0018.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Maastrichtska__smlouva.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse