Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Syndrom vyhoření u manažerů

Syndrom vyhoření u manažerů

Kategorie: Psychologie, Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská, Praha 3

Charakteristika: Práce se zabývá syndromem vyhoření, přičemž ji zkoumá z teoretického i praktického hlediska. Cílem teoretické části je podat v ucelené formě základní informace o syndromu vyhoření včetně jeho vývoje a profesí, které syndromem nejčastěji trpí. Tuto problematiku zkoumá především u manažerů. Praktická část se pak zabývá syndromem vyhoření u manažerů ve stavebnictví na různých úrovních managementu. K tomu využívá provedeného dotazníku, jehož výsledky v poslední kapitole vyhodnocuje.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Cíl práce
1.2
Metodika
1.3
Východiska
2.
Syndrom vyhoření
2.1
Historie
2.2
Fáze
2.3
Profese podléhající syndromu vyhoření
3.
Syndrom vyhoření u manažerů
3.1
Vlivy na manažery
3.1.1
Nadřízení
3.1.2
Podřízení
3.1.3
Ostatní tlaky
3.2
Příznaky
3.2.1
Chování vyhořelého
3.2.2
Pocity vyhořelého
3.2.3
Subjektivní příznaky
3.2.4
Objektivní příznaky
4.
Prevence a léčba syndromu vyhoření u manažerů
4.1
Prevence v raném stádiu
4.2
Zvládání vysoké zátěže
4.2.1
Krátkodobá opatření
4.2.2
Dlouhodobá opatření
4.3
Léčba
5.
Syndrom vyhoření a ekonomická krize
6.
Praktická část – vyhodnocení dotazníku
6.1
Vyhodnocení dotazníku
6.2
Výsledky vyhodnocení
7.
Závěr
8.
Zdroje
9.
Přílohy
9.1
Příloha 1 – dotazník předložený manažerům
9.2
Příloha 2 – tabulka vyhodnocení dotazníku
9.3
Příloha 3 – bodové kategorie vyhodnocení
9.4
Příloha 4 - výsledky dotazníku
9.5
Graf
9.6
Procentuelní graf

Úryvek

"3.2 Příznaky
Příznaky syndromu vyhoření můžeme rozdělit do dvou kategorií ve smyslu toho, jak je tento syndrom vnímán. Projevuje se tedy na dvou úrovních. První úroveň můžeme považovat za externí část, neboli to, jak se vyhořelý manažer chová ke svému okolí. Druhou úrovní je část interní, neboli vlastní pocity vyhořelého. Podle jiného dělen můžeme příznaky dělit jako subjektivní a objektivní.

3.2.1 Chování vyhořelého
Jedná se o chování k manažerovým spolupracovníkům, a to jak nadřízeným tak podřízeným, zákazníkům a dokonce i osobám blízkým, které se kvůli vyhoření často velmi markantně mění. Jedná se tedy o změny v chování v sociálních vztazích.
Tyto změny se projevují apatií a lhostejností, kdy manažer ztrácí zájem o chod věcí ve firmě. Často také bývá podrážděný, což způsobuje časté a mnohdy i neopodstatněné hádky a neshody v pracovním procesu. Snížena je také sociální komunikace a komunikace a s klienty, ne málokdy se daný manažer situacím, ve kterých musí do kontaktu s klienty přijít, vyhýbá. Pokud už do kontaktu s klientem přijde, je jeho chování odtažité, necitlivé a mnohdy způsobí vice škody než užitku. Manažer tedy v podniku není přínosem, ale spíše zátěží.

3.2.2 Pocity vyhořelého
U manažera, který prodělává syndrom vyhoření, se často vyskytují pocity bezmoci a beznaděje. Ty vedou ke ztrátě nadšení, naděje a iluzí a následně i k frustraci a úzkosti při pouhém pomyšlení na práci. Postižení tímto syndromem také uvádějí, že trpěli ztrátou sebedůvěry, pocitem selhání a neúspěšnosti. Další syndromy souvisí s depresemi, které rovněž nemocné postihují, a patří mezi ně například strach a pocit velké únavy a vyčerpanosti.

3.2.3 Subjektivní příznaky
Subjektivní příznaky vyplývají z pocitů snížené profesionální kompetence, neboli schopností něco dělat a udělat. Tyto problémy jsou zapříčiněny neschopností se soustředit, sníženou pozorností, podrážděností, negativismem a lehce vyvolatelnou agresivitou.
Manažer pod vlivem syndromu vyhoření trpí pocitem, že již nadále nemá hodnotu, a to jak na soukromé tak profesní úrovni. Dochází tedy ke ztrátě veškeré energie a schopnosti se postavit za svá rozhodnutí, pokud už nějaká učiní. Každá činnost je pro něj nesmírně náročná a způsobuje vyčerpání. Vyhořelý manažer tedy ve výsledku nedělá v podstatě nic, a přesto žije v neustálém napětí a vyčerpanosti.

3.2.4 Objektivní příznaky
Mezi objektivní příznaky řadíme zejména sníženou výkonnost, která trvá řadu měsíců. Toho si ve většině případů všimnou nejen nadřízení a podřízení, ale i klienti a zákazníci a v některých případech i členové rodiny."

Poznámka

Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská. Délka čistého textu bez příloh a grafů je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19988
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse