Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém daňové správy ve Velké Británii

Systém daňové správy ve Velké Británii

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je na jedné straně rozebrána problematika správních orgánů Británie, na straně druhé problematika jednotlivých daní, které v zemi k roku 2006 existovaly. Jednalo se o daň z příjmů fyzických osob (Income Tax), daň z příjmů právnických osob (Corporation Tax), daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax), příspěvky na národní pojištění (National Insurence Contribution), daň z přidané hodnoty, spotřební daň (z alkoholu, tabáku a tabákových výrobků a uhlovodíková paliva), ekologické daně (Daně na ochranu životního prostředí - daň z odpadů, daň za měnící se klima (Climate Change Levy), agregátní daň), obecní daně, kolkovné a daň dědická. Zdroje jsou z většiny britské.

Obsah

1.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2.
Daňový systém Velké Británie
2.2
Správa daní
2.3
Daňový základ
3.
Přehled vybraných daní Velké Británie
3.1
Daň z příjmů fyzických osob (Income Tax)
3.2
Daň z příjmů právnických osob (Corporation Tax)
3.3
Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax)
3.4
Příspěvky na národní pojištění (National Insurence Contribution)
3.5
Daň z přidané hodnoty
3.6
Spotřební daň
3.6.1
Daň z alkoholu
3.6.2
Tabák a tabákové výrobky
3.6.3
Uhlovodíková paliva
3.7
Ekologické daně (Daně na ochranu životního prostředí)
3.7.1
Daň z odpadů (Zavážková daň - Landfill Tax )
3.7.2
Daň za měnící se klima (Climate Change Levy)
3.7.3
Agregátní daň
3.8
Obecní daně
3.9
Kolkovné
3.10
Daň dědická
4.
Použité zdroje

Úryvek

"3.3 Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax)
Sazby daně z kapitálových zisků jsou obdobné jako v případě daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pro fyzické osoby platí oproštění z daňové povinnosti až do příjmové částky 6 800 GBP. Sazby daně jsou dále rozděleny na krátkodobé zisky, obchodní aktiva a neobchodní aktiva. Jednotná sazba 25 % se aplikuje na výnosy z cenných papírů (jde o srážkovou daň, kdy je akcionáři vyplácena čistá dividenda či úrok). Pro rezidenty ze zemí s nimiž má Velká Británie uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění platí vyjímka.

3.4 Příspěvky na národní pojištění (National Ins. Contribution)
Příspěvky na národní pojištění jsou hrazeny jak zaměstnancem tak i zaměstnavatelem. Osoby samostatně výdělečně činné jsou též povinny tuto daň platit.
Platba je následující: z prvních 278 GBP měsíčního příjmu platí zaměstnanec příspěvek ve výši 2 % a zaměstnavatel ve výši 3 %. U příjmů převyšující tuto částku platí zaměstnanec 8,4 % a zaměstnavatel platí progresivní sazbu podle výši příjmů až do 10 %.

3.5 Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty je všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota zboží a služeb. Daň se vybere v každém článku výroby, distribuce a při prodeji zboží a služeb, na které se vztahuje. V konečném důsledku tuto daň zaplatí poslední spotřebitel.
To ovšem neznamená, že nese veškerá náklady daně spotřebitel. Na koho daň v konečném důsledku dopadne nejvíce, zda na spotřebitele nebo na výrobce, závisí na elasticitách nabídky a poptávky.
Daň z přidané hodnoty je stanovena procentem z ceny a skutečné daňové zatížení je zřejmé z každého článku výroby a distribuce. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží nebo materiálu pro své obchodní aktivity.
Tento systém zajišťuje, že daň je "neutrální" pro plátce DPH a zároveň se DPH fakticky přesouvá výrobním a distribučním řetězcem a nezáleží na tom, kolika články projde.
Zdanění transakce
Pro určení místa zdanitelného plnění u služeb je obecně v EU, stejně jako v ČR, rozhodující sídlo nebo bydliště poskytovatele služby. Toto pravidlo má však řadu výjimek:
• Finanční a pojišťovací služby
• Poradenské služby
• Pronájem pracovních sil
• Pronájem zboží
• Převod práv
• Reklamní služby
• Služby rozhlasového a televizního vysílání
• Služby zprostředkovatelů
• Telekomunikační služby"

Poznámka

Tato seminární práce byla vytvořena pro obor Bc. 3.Eur - VSB:EkF do předmětu Struktury daňových systémů v EU. Práce ohodnocena 20/20 bodů. Jelikož je Británie poměrně vyrovnaný stát, nedochází zde k převratným změnám, lze práci použít i pro další období, možná je však mírně přihlédou pouze ke změnám procentuálního vyjádření daní, k tomu však v závěru práce naleznete možné zdroje.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7403
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse