Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systém marketingových komunikací - výpisky z přednášek

Systém marketingových komunikací - výpisky z přednášek

Kategorie: Komunikace, Propagace, Public relations

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášky z předmětu Systém marketingových komunikací. Text v heslech informuje obecně o marketingu, jeho nástrojích a strategiích. Dále popisuje nejen reklamu, dělení trhu, ale také public relations. Vysvětluje rozdíly mezi přímým a internetovým marketingem. Předkládá metody pro rozpočet na komunikaci. Závěr patří informacím o marketingovém výzkumu a jeho nástrojích.

Obsah

1.
Co je marketing
2.
Základní marketingové koncepce
2.1
Výrobková
2.2
Výrobní
2.3
Prodejní
2.4
Marketingová
2.5
Holistického marketingu
3.
Marketing - spolupráce a koordinace subjektů
3.1
Obsahová náplň marketingu
4.
Marketingová komunikace
4.1
Marketingové nástroje
4.2
Marketingový mix
4.3
Cíle marketingové komunikace
4.4
Členění marketingové komunikace
5.
Komunikační strategie
5.1
Faktory ovlivňující marketingovou komunikaci
5.2
Životní cyklus výrobku
5.3
Komunikační strategie podniku
5.4
Příprava marketingové komunikační akce
6.
Marketingový komunikační proces
7.
Segmentace, targeting, positioning
7.1
Hlediska segmentace
7.2
Targeting trhu
7.3
Plné pokrytí trhu
7.4
Positioning
8.
Síla značky
8.1
Značková politika
8.2
Kritéria výběru prvků značky
8.3
Hodnota značky
9.
Reklama
9.1
Postup tvorby reklamní kampaně
9.2
Jak získat a udržet pozornost pro reklamní sdělení
9.3
Reklamní média
9.4
Účinnost reklamy
9.5
Systém regulace reklamy
10.
Podpora prodeje
10.1
Výhody nástrojů podpory prodeje
10.2
Nevýhody nástrojů podpory prodeje
10.3
Nástroje obchodní podpory prodeje
10.4
Spotřebitelská podpora prodeje
11.
Vztahy s veřejností - public relations (PR)
11.1
Veřejnost ve smyslu PR
11.2
Reklama versus PR
11.3
Nástroje PR
11.4
Vztah podniku ke sdělovacím prostředkům
11.5
Komunikace s místní veřejností
11.6
Krizová komunikace podniku
11.7
Sponzoring - nevýhody
11.8
Interní komunikace
12.
Přímý marketing - direct marketing
12.1
Výhody přímého marketingu
12.2
Problémy přímého marketingu
12.3
Formy přímého marketingu
12.4
Zásilkový prodej
12.5
Telemarketing a teleshopping
12.6
Řízení obchodních zástupců
12.7
Další formy marketingové komunikace
13.
Internetový marketing
13.1
Internet
13.2
Formy elektronického obchodování
13.3
Podoby internetového marketingu
13.4
Web zaměřený na propagaci
13.5
Internetová komunikace
13.6
Reklamní kampaň na internetu
13.7
Emailový marketing
14.
Rozpočet na komunikaci, marketingový výzkum
14.1
Metoda procentního podílu z očekávaného či minulého obratu
14.2
Metoda konkurenční parity
14.3
Metoda zůstatkového rozpočtu
14.4
Metoda cíle a úkolu
14.5
Marketingový výzkum
14.6
Nástroje výzkumu

Úryvek

"VI. Reklama
Reklama – placená neosobní komunikace prostřednictvím masových medií.
Dokáže ovlivnit široký okruh potenciálních zákazníků
Dobře identifikuje a vytváří značku
Sama o sobě neprodává, ale vytváří podněty pro spotřebitele
Díky neosobnosti komunikace může být méně přesvědčivá a důvěryhodná
Její účinnost v důsledku všeobecného přesycení reklamou klesá
Je pouze jednosměrnou formou komunikace, bez přímé zpětné vazby

Podle předmětu činnosti:
Produktová – zdůrazňuje přednosti a výhody konkrétního produktu
Firemní (institucionální) – buduje image firmy – podporuje koncepci, myšlenku, filozofii či dobrou pověst

Podle prvotního cíle plní reklama několik funkcí:
Informativní – vytvoření povědomí o značce a znalosti nových produktů nebo nových prvků existujících produktů
Přesvědčovací – rozvíjí poptávku - vytvoření obliby, preference, přesvědčení nebo kupního záměru (v období zvýšeného konkurenčního tlaku se snaží zapůspbit na zákazníka, aby upřednostnil daný produkt - MasterCard)
Připomínková – stimulace opakovaného nákupu výrobků a služeb – napomáhá k zachování pozice produktu v podvědomí zákazníků (Coca-Cola)
Posilující – přesvědčení současných zákazníků, že učinili správnou volbu (reklamy na automobily)

Postup tvorby reklamní kampaně
1. Vymezení cílových skupin – Koho chceme oslovit? (ženy podnikatelky ve věku 25-50 let)
2. Stanovení reklamních cílů – Čeho chceme dosáhnout? Jaké změny očekáváme? (vzbudit zájem o produkt, dostat značku do povědomí, zvýšit znalost značky, sdělit informace o produktu, připomenout produkt, vytvořit příznivý image firmě, profilovat značku pro určité segmenty zákazníků, vyvolat přání dozvědět se o produktu více)
3. Vytvoření reklamního sdělení – Co budeme sdělovat a jak? (co se zákazníkům sdělí – informace i vzbuzení emocí)
4. Vytvoření mediální strategie – Jaká média použijeme?
5. Předběžné testování reklamy – Je dobře navržená, chápou jí zákazníci tak, jak chceme?
6. Realizace reklamní kampaně -
7. Vyhodnocení účinnosti reklamní kampaně – Jaký měla vliv na prodeje, image, znalost značky apod.?

Reklamního sdělení
Klíčový prvek reklamní kampaně
Má složku informativní a přesvědčovací
Popisuje nějakou myšlenku, téma, výzvu s cílem formulovat určitou výhodu a motivovat příjemce, aby žádaným směrem zaměřil svoji pozornost"

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně a některá barevně. Práce je psaná v odrážkách, obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Čistý text je cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse