Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technologie zpracování kulatiny

Technologie zpracování kulatiny

Kategorie: Výrobek, Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vytvořená v rámci studentské stáže v podniku se věnuje postupům zpracování kulatiny. Nejprve formou souvislého textu sleduje kroky při opracovávání kulatiny a následně provádí sadu výpočtů různých parametrů kulatiny a jejího zpracovávání pro jednotlivé typy dřevin. Nakonec se věnuje řadě souvislostí výroby od bezpečnosti práce po hodnocení kvality a znovu opakuje postup při zpracování kulatiny.

Obsah

1.
Postup zpracování kulatiny
2.
Kapacitní výpočty
2.1.
Dřevina TP
2.1.1.
Výpočet výtěže
2.1.2.
Počet kusů za rok, den, směnu, 1 hodinu
2.1.3.
Hydrotermická úprava dřeva, počet pařicích jam
2.1.4.
Odkorňování
2.1.5.
Zkracování
2.1.6.
Loupání dýh
2.2.
Dřevina WAWA
2.2.1.
Výpočet výtěže
2.2.2.
Počet kusů za rok, den, směnu, 1 hodinu
2.2.3.
Hydrotermická úprava dřeva, počet pařicích jam
2.2.4.
Odkorňování
2.2.5.
Zkracování
2.2.6.
Loupání dýh
2.3.
Dřevina BO
2.3.1.
Výpočet výtěže
2.3.2.
Počet kusů za rok, den, směnu, 1 hodinu
2.3.3.
Hydrotermická úprava dřeva, počet pařicích jam
2.3.4.
Odkorňování
2.3.5.
Zkracování
2.3.6.
Loupání dýh
3.
Vybavení pracovišť
4.
Technologické předpisy
4.1.
Obsluha portálového jeřábu
4.2.
Bezpečnost práce
5.
Postup zpracování kulatiny
6.
Bezpečnost a hygiena práce
7.
Hodnocení kvality
8.
Související normy

Úryvek

"Kulatina je na místo podniku dopravena buďto kamionovou dopravou nebo po železnici. Kulatina se dodává průběžně po celý rok. Vykládka probíhá pomocí portálového jeřábu. Ten kulatinu ukládá na příčný řetězový dopravník, který zajišťuje, aby kulatina byla do dalších technologických úseků dopravována jednotlivě po podélném řetězovém dopravníku.
Následně je dopravena k detektoru kovů, který nás upozorní a automaticky vyřadí kulatinu do boxu kulatin s kovovými tělesy. Předcházíme tím možnému poškození a otupení zkracovacích pil a loupacích strojů.
V úseku přejímky je kulatina změřena, zaevidována a navazující řetězovou zkracovací pilou Dolmar zkrácená na potřebnou délku. Třídič následně roztřídí jednotlivé kusy do boxů podle dřeviny, délky a jakosti.
Délky pařících jam jsou 11 , 12 a 10,2m. Šířka a hloubka je u všech stejná a to 3 a 3m. Pařící jámy jsou vybaveny kontrolními a regulačními přístroji, pomocí kterých je řízen pracovní cyklus paření. Hodnoty naměřené těmito přístroji, jsou vyhodnocovány mikroprocesorem, který řídí a kontroluje proces paření ve všech pařících jámách dle stanoveného pařícího programu. Voda silně nasycená výluhy z pařeného dřeva se vypouští z pařící jámy do odpadové šachty, odkud je čerpána do čistící stanice odpadových vod. Jednotlivé dřeviny se plastifikují dle svého pařícího procesu různě dlouho a při různých teplotách.
Napařená kulatina je opět vykládána pomocí portálového jeřábu, který kulatinu poté dávkuje na podélný řetězový dopravní.
Kulatina se dále posouvá na podélném řetězovém dopravníku ke zkracovačce.Pila Dolmar zvládá pořezat až 70 řezů za minutu.
Zkrácené výřezy nyní dopravujeme k samotnému loupacímu stroji. Technologie loupání je pro všechny zadání stejná kromě wawy, která používá tray systém.
Doprava kmene o dané délce k centrovacímu stroji je zajištěna příčným řetězovým dopravníkem.
Pak nastává centrování centrovacími stroji od firmy Raute. Sytém je založen na snímání tvaru a povrchu výřezu identifikačním zařízením po celém obvodu. Jako identifikační zařízení mohou být použity optické kamery nebo laserové snímače. Souřadnice snímaných bodů jsou zpracovány počítačem, který po vyhodnocení zabezpečí vycentrování výřezu ve směru osy x a y na obou koncích výřezu a najde ideální ekonomickou osu výřezu. Výřezy jsou dopraveny na část centrovače ve tvaru Y. Výřez je zdvihán nahoru a zastaví se přerušením paprsku z fotobuněk, které jsou vysílány v rovině kolmé na rovinu výřezu. Tím dojde k vycentrování.Pak je výřez upnut mezi čelisti centrovače X-Y a začne se otáčet kolem vlastní osy. Povrch výřezu je snímán 7 laserovými jednotkami, otáčením výřezu o 360°jsou snímány body po 10°. Získáme tak 252 měřených bodů. Tyto hodnoty zpracovává počítač. Vycentrování zabezpečí upínací vřetena centrovače. Nakonec je výřez upnut mezi vřetena loupacího stroje.
Pro samotné loupání jsem zvolil opět stroje firmy Raute. Loupání je centrické. Na začátku loupání se tvoří odpad, který padá pod loupací stroj na příčný dopravník, po kterém je dopraven na skladovací místo k dalšímu využití. Nálupy se zužitkovávají stříháním a následným sesazováním. Po nálupech se vytváří žádaný dýhový pás zadaných rozměrů. Na konec výroby vzniká zbytkový váleček, který se může dále využít např. k výrobě aglomerovaných materiálů, příp. pro výrobu tepelné energie.
Odsun dýh od loupacího stroje je zajištěn Tray systémem. Tray systém slouží k uskladnění nálupových dýh. K postupnému plnění jednotlivých etáží slouží řemenový dopravník, který pracuje automaticky. Před každým přepnutím pracovního dopravníku se uvádí do činnosti trhací zařízení, které slouží k roztržení dýhového pásu. Je vybaven odsunovacím zařízením, které zabezpečuje vyprazdňování jednotlivých etáží k dalšímu zpracování. U mahagonu je pro odsun dýh použit navíjecí a odvíjecí zařízení. Dýhový pás vycházející z loupacího stroje je navíjen pomocí navíjecího zařízení. Je-li navíjecí cívka plná, tak ji přelepovací zařízení přelepí papírovou páskou. Plné cívky jsou skladovány v zásobnících. Odtud je dýhový pás dopravován k dalšímu zpracování odvíjecím místem."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a grafy o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse