Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Politiky a postupy v personálním managementu - 2/4

Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Politiky a postupy v personálním managementu - 2/4

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jejímž předmětem jsou politiky a postupy v personálním managementu, je uvedena vymezením těchto pojmů, zejména personální politiky, a pokračuje úvahou nad personálními postupy a potřebností personální politiky. Následně přibližuje obsah a oblasti personální politiky a v poslední části se věnuje charakteristikám jejích různých typů. Předchozí část série naleznete na Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Základy vědeckého managementu - 1/4 a následující na Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Souvislosti personálního řízení a řízení lidských zdrojů - 3/4.

Obsah

1.
Personální strategie, politika, postupy a jejich rozdíly
2.
Politika v personálním managementu
3.
Personální postupy
4.
Potřebnost personální politiky
5.
Obsah a oblasti personální politiky
6.
Charakteristiky politik
6.1
Politika stejných příležitostí
6.2
Politika řízení různorodosti
6.3
Politika odměňování
6.4
Politika rozvoje pracovníků
6.5
Politika participace
6.6
Politika zaměstnaneckých vztahů
6.7
Politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
6.8
Politika nové techniky a technologií
6.9
Politika v oblasti sexuálního obtěžování
6.10
Politika v oblasti kouření


Úryvek

„Personální strategie, politika a postupy se navzájem liší takto:
• Personální strategie definují záměry organizace týkající se směru, kterým hodlá postupovat při vytváření a realizaci personální politiky a postupů.
• Personální politika poskytuje návod pro realizaci strategií a pro vykonávání personálních činností.
• Personální postupy (procedury) definují kroky, které je potřebné vykonat na splnění určitých požadavků nebo při řešení určitých otázek týkajících se lidí.
Politika v personálním managementu – konkretizuje hodnoty filozofie prostřednictvím systému stabilních zásad, pravidel a opatření, kterými se usměrňuje chování zaměstnanců při naplnění záměrů a cílů podniku.
Personální politiku představují stabilní pravidla přístupu k řízení lidí, které míní organizace uplatňovat. Personální politika definuje filozofii a hodnoty organizace týkající se způsobu jednání s lidmi a principy očekávaného jednání managerů při řešení personálních záležitostí. Personální politika podporuje plnění personálních strategií ve všech hlavních oblastech personálního řízení. Zaměřuje se především na pracovní vztahy tím, že předpisuje, jak by se mělo s lidmi jednat spravedlivě, slušně a zásadovně.
Personální nebo zaměstnanecká politika pomáhá zajistit, že při jednání o záležitostech týkajících se lidí bude v celé organizaci zabezpečený takový přístup, který je v souladu s podnikovými hodnotami. Podporuje spravedlivost ve způsobu jednání s lidmi.
Při formulování nebo změně personální politiky je zapotřebí postupovat v těchto krocích:
1. pochopit podnikovou kulturu a její sdílení hodnoty,
2. analyzovat existující politiku – psanou i nepsanou,
3. analyzovat vnější vlivy,
4. vyhodnotit všechny oblasti, kde jsou potřebné nové politiky, nebo kde existující politika již neodpovídá potřebám,
5. zjistit názory managerů na personální politiku a oblast, kde by se měla zlepšit,
6. zjistit názory zaměstnanců na personální politiku, hlavně pokud jde o to, nakolik je skutečně správná a spravedlivá a je uplatňována správně a přiměřeně,
7. zjistit názory představitelů odborů,
8. analyzovat informace získané v předcházejících krocích a připravit návrh politiky,
9. prokonzultovat, projednat a schválit politiku managementem a představiteli odborů,
10. informovat o politice spolu s případnými pokyny k její praktické realizaci. Informování o politice doplnit školením.
Personální postupy (procedůry) – je žádoucí, aby základní personální postupy měly psanou podobu, aby kdokoli přesně poznal jednotlivé kroky, které je potřebné vykonat. Tyto postupy by měly velmi přesně vyjadřovat, co je potřebné udělat. Avšak mělo by se vyloučit nebezpečí, že bude vytvořený byrokratický systém, který znemožní lidem rozhodování a jednání v souladu s požadavky situace.
Jsou však některé oblasti personální práce, kde právní a etické aspekty vyžadují, aby byly postupy definované a aby byly podniknuté takové kroky, které umožní jejich přesazení. Jedná se o oblasti chování se, stížností a postupů při propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti, kde se berou do úvahy i přístupy související se stejnými příležitostmi, řízením různorodosti, sledováním etnických otázek, povyšováním, diskriminací na základě věku, sexuálním obtěžováním, kouřením, užíváním škodlivých látek a AIDS.“

Poznámka

V textu se objevují pravopisné chyby a překlepy.
Klíčové pojmy jsou podtrženy nebo zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22212
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse