Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Teorie a aplikace operačních zesilovačů - bakalářská práce

Teorie a aplikace operačních zesilovačů - bakalářská práce

Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice

Charakteristika: Tato práce se zabývá teorií a aplikací operačních zesilovačů. V úvodu charakterizuje operační zesilovače, a definuje jejich obecnou podstatu. Poté se zabývá specializovanými typy. Věnuje se rozboru operačních sítí s lineárními, i nelineárními prvky. Vypracovává vybrané numerické příklady z matematiky spojené s probíranou tématikou. U nás najdete také anglickou verzi této práce: Teorie a aplikace operačních zesilovačů.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretické základy
1.1.
Operační zesilovače obecně
2.
Rozbor operačních sítí s lineárními prvky
2.1.
Invertující zesilovač
2.2.
Neinvertující zesilovač
2.3.
Integrátory s operačními zesilovači
2.3.1.
Invertující (Millerův) integrátor
2.3.2.
Frekvenční vlastnosti reálného integrátoru
2.3.3.
Přechodová charakteristika reálného integrátoru
2.4.
Derivátory
2.5.
Harmonické oscilátory
2.5.1.
Dvoufázový oscilátor
2.5.2.
Harmonický oscilátor z pohledu fyziky
2.6.
Shrnutí a kontrolní otázky
3.
Rozbor operačních sítí s nelineárními prvky
3.1.
Nelineární prvky v záporné zpětné vazbě operačních zesilovačů
3.1.1.
Diodové omezovače
3.1.2.
Ideální dioda a obvody absolutní hodnoty
3.2.
Komparátory
3.3.
Klopné obvody s operačními zesilovači
3.4.
Shrnutí a kontrolní otázky
4.
Vypracování vybraných numerický příkladů z uvedené matematiky
4.1.
Wienův článek
4.2.
B. filtr
4.3.
Měření na střídavém neinvertujícím zesilovači
5.
Závěr

Úryvek

"Maximální vstupní napětí

Je to rozsah vstupních napětí, pro která má operační zesilovač zaručeny funkční vlastnosti. Pro nižší napájecí napětí se obvykle tato hodnota rovná velikosti napájecího napětí, při vyšším napájecím napětí se jeho velikosti nedosahuje.

Maximální ztrátový výkon

Myslí se výkonová ztráta, kterou může systém operačního zesilovače „vyzářit“ v podobě tepla do okolí, aniž by se nedovoleně zvýšila teplota OZ. Platí to pro přesně stanovené podmínky (velikost zátěže, napájecí napětí). OZ v plastových pouzdrech mají maximální ztrátový výkon menší. Přetížení OZ se projevuje špatnou funkcí zesilovače a s delší dobou přetěžování může dojít i k poškození.


Rozsah pracovních teplot

Tento parametr je důležité sledovat v přístrojích pro servisní používání (měřící přístroje).

Vstupní napěťová (někdy i proudová) nesymetrie

Koriguje nejčastěji přivedením malého napětí záporné nebo kladné polarity mezi piny 1 – 5.

Vstupní proudová nesymetrie

Je rozdíl proudů protékající oběma vstupy za předpokladu, že výstupní napětí je rovno 0 a vyžaduje korekci kompenzačním odporem v neinvertujícím vstupu v hodnotě odpovídající kompenzačním odporům v druhém vstupu.

Vstupní klidový proud

Je to stejnosměrný proud (střední hodnota), tekoucí mezi vstupními svorkami OZ a zemí, při nulovém vstupním signálu (Způsob kompenzace určuje výrobce).

Teplotní drift napěťové nesymetrie vstupů

Určuje se zpravidla pro rozsah pracovních teplot a rozumí se tím změna napěťové nesymetrie vstupů, která nastane při oteplení (i ochlazení) OZ. Udává se jako poměr změny napětí k danému teplotnímu stupni.

Teplotní drift proudové nesymetrie vstupů

Platí za stejných podmínek jako grift napěťové nesymetrie s tím rozdílem, že tu jde o změnu proudu vstupů vlivem teploty.


2 Rozbor operačních sítí s lineárními prvky

Lineární operační je ta, kde zpětnovazební obvod je lineární, tj. obsahuje lineární rezistory, kapacitory a výjimečně i induktory. V lineární operační síti platí princip superpozice, kde je výsledkem algebraický součet jednotlivých výsledků působení zdrojů. Ideální operační rovnice lineárních operačních sítí je rovněž lineární.

Musíme vzít v úvahu, že každá lineární síť je také kvazilineární v mezích platnosti lineárního modelu operačního zesilovače, ale při překročení jmenovitých signálových úrovní se stává velmi nelineární.

Jednou z hlavních kategorií lineárních operačních sítí je i odporová operační síť. Tahle OS je tvořena operačním zesilovače a několika odpory, které jsou i ve zpětné vazbě. Může mít (jako každá OS) i několik řádů. Proto se o ní budu zmiňovat ze všeho nejdříve. Jsou to sítě, kde je jejich ideální zesílení GI(p) konstantou.

Jako další příklady lineárních operačních sítí si uvedeme některá reálná zapojení. Zejména potom ty, které se nejvíce používají"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 20,5 stran. Práce obsahuje tabulku, vzorce, výpočty a schémata. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích, studijní obor Elektronické počítače.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse