Teorie práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 69 vypracovaných otázek ke státnicím. Autor heslovitě popisuje problematiku každé z otázek.
1. Historické typy práva
2. Původ a podstata práva
3. Úloha práva v lidské společnosti
4. Právní kultura a její typy
5. Typ právní kultury kontinentálně – evropský
6. Typ právní kultury anglo-americký
7. Typ právní kultury zemí třetího světa
8. Právní systém
9. Právní systemizace
10. Právní prameny
11. Právní normy – charakteristika a logická struktura
12. Působnost, funkčnost a efektivnost právních norem
13. Právní předpisy
14. Právní vztahy – charakteristika a předpoklady vzniku
15. Prvky právních vztahů – struktura a fungování
16. Subjekty právních vztahů, teorie právnické osoby
17. Objekty právních vztahů, materiální a imateriální předmět
18. Obsah právních vztahů
19. Výklad práva – charakteristika a účel
20. Druhy výkladu práva
21. Logická argumentace ve výkladu právní normy
22. Výkon práva – charakteristika a účel
23. Druhy výkonu práva
24. Akty realizace práva
25. Akty aplikace práva
26. Motivace a právní vědomí při uskutečňování práva
27. Relace subjektivního práva – subjektivní právní povinnost
28. Porušení právní povinnosti, resp. objektivního práva
29. Porušení právní povinnosti a právní odpovědnost
30. Zavinění – charakteristika a druhy
31. Ústavnost a zákonnost – charakteristika a účel
32. Zákonnost
33. Ústavnost
34. Právní vědomí
35. Právní jistota
36. Právní pořádek
37. Právní teorie – podstata a druhy
38. Právní věda – podstata a druhy
39. Právní praxe – podstata a druhy
40. Zvláštní právní normy – charakteristika a druhy
41. Právní dogmatika a právní politika
42. Právní archeologie a právní historie
43. Právní filosofie a právní sociologie
44. Právní logika a právní hermeneutika
45. Právní etika a právní etologie
46. Právní psychologie a soudní psychiatrie
47. Tvorba práva – charakteristika a účel
48. Subjekty právotvorby
49. Teorie tvorby právní normy
50. Právo hmotné – právo procesní
51. Právo objektivní – právo subjektivní
52. Právo veřejné – právo soukromé
53. Právo – zákon
54. Právní ručení – právní odpovědnost
55. Právní principy – právní zásady
56. Mezery práva – charakteristika a druhy
57. Právo přirozené – právo pozitivní
58. Právo přirozené – práva lidská
59. Právní normy – neprávní normy
60. Normativní právní akt – individuální právní akt
61. Zákon – podzákonné právní předpisy
62. Právní předpisy – interní normativní instrukce
63. Obyčejové právo – psané právo
64. Obyčejové právo – precedenční právo
65. Výklad zákona – legis ratio
66. Platnost právního předpisu – účinnost právního př.
67. Pravomoc - působnost
68. Právní platnost rozhodnutí – právní moc rozhodnutí
69. Vymahatelnost rozhodnutí – výkon rozhodnutí

Úryvek

"RETROAKTIVITA

=zpětná účinnost zákona nebo jiného právního předpisu, resp. zpětná časová působnost právní normy;
retroaktivita pravá a retroaktivita nepravá; Theodosiu I. je připisována zásada lex retro non agit=zákon nepůsobí nazpět;
= zásah do právní jistoty
PRAVÁ = spočívá v tom, že účinnost právního předpisu začne dříve než jeho platnost, takže se použije pozdějšího zákona na případy (právní skutečnosti), které se staly již v minulosti;
(čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod umožňuje retroaktivitu ve prospěch pachatele v trestním právu); = 1. VÝJIMKA
-v neprospěch adresátů je z hlediska právní jistoty nežádoucí, …2. VÝJIMKA : mezinárodní smlouvy o lidských právech v případech velmi závažné trestné činnosti(válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin genocidia), která by nebyla trestná podle vnitrostátního práva, ale byla by v rozporu s právními normami a principy mezinárodního práva, uznávanými mezinárodním společenstvím;
Přestože v ČR platí výslovný zákaz retroaktivity pouze pro trestní právo hmotné, lze vyvodit zákaz retroaktivity obecně pro všechna právní odvětví z principů demokratického právního státu, zejména z principu právní jistoty a ochrany nabytých práv;

NEPRAVÁ souvisí s ochranou nabytých práv a s problematikou zásahů do těchto práv a je důsledkem změn v právním řádu;
-nejde o zpětnou účinnost v pravém slova smyslu;
- při změně právní úpravy musí být vznik právních vztahů, tedy subjektivních práv a právních povinností, posuzován vždy podle zákonů a jiných pramenů práva účinných v době jejich vzniku,
- … nezasahuje tedy do minulosti; řeší časový střet dvou právních norem; znamená, že vznik a platnost právních vztahů, právních skutečností a pr.chování se posuzuje dle dříve platných norem
x obsah právních vztahů se posuzuje podle normy účinné v době, kdy se o těchto právních vztazích rozhoduje
Od retroaktivního působení se někdy odlišuje retrospektivní působení právní úpravy. Jedná se o případy, kdy skutečnost, která se stala již v minulosti se stane právní skutečností rozhodnou pro určité vztahy, které vzniknou až po účinnosti zákona.

ZÁNIK

DEROGACE = zrušení zákona nebo jiného právního předpisu; právní předpisy lze zrušit pouze právními předpisy stejné nebo vyšší právní síly;
Derogaci PROVÁDĚJÍ :
orgány veřejné moci s legislativní pravomocí;
jako součást výkonu soudní kontroly ústavnosti a legality"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse