Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Teorie práva - "skripta"

Teorie práva - "skripta"

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje pojem právo a jeho úlohu ve společnosti, zároveň představuje systém práva a právní řád státu, právní vztahy, právní normy, právní skutečnosti, prameny práva, aplikaci práva, interpretaci práva, právní odpovědnost, zákonnost (legalita) a záruky zákonnosti. V práci jsou vysvětleny jednotlivé termíny.

Obsah

1.
Pojem právo a úloha práva ve společnosti
a) Právo
b) Znaky práva
c) Úloha práva
d) Právo a další normativní systémy
e) Tři základní přístupy ke zkoumání práva
2.
Systém práva a právní řád státu
a) Právní řád státu
b) Právní řád ČR
- Právo veřejné
- Právo soukromé
- Odvětví veřejného práva
- Odvětví soukromého práva
c) Právo hmotné a procesní
- Procesní právo
- Hmotné právo
d) Právní síla
e) Projevy právní síly
3.
Právní vztahy
a) Předpoklady vzniku právního vztahu
b) Prvky právních vztahů
- Objekty právního vztahu
- Obsah právního vztahu
4.
Právní norma
a) Struktura právní normy
b) Druhy právních norem
c) Působnost právní normy
5.
Právní skutečnosti
a) Druhy právních skutečností
b) Právní úkon jako právní skutečnost
c) Vznik, platnost a účinnost právního úkonu
d) Zvláštní druhy právních skutečností
6.
Prameny práva
a) Formální pramen práva v ČR
7.
Aplikace práva
a) Aplikační proces
b) Individuální právní akt
c) Interpretace práva
d) Druhy výkladů
8.
Právní odpovědnost
a) Funkce právní odpovědnosti: (4 základní)
b) Předpoklady vzniku právní odpovědnosti
c) Subjektivní odpovědnost
d) Objektivní odpovědnost (odpovědnost za výsledek, protiprávní stav)
9.
Zákonnost (legalita) a záruky zákonnosti
a) Princip zákonnosti zahrnuje:
b) Zákonnost a vázanost státních orgánů právem:
c) Zákonnost, vázanost a nezávislost soudů
d) Zákonnost a ústavnost
e) Právní záruky zákonnosti

Úryvek

"Právní úkon jako právní skutečnost
- občanský zákoník § 34
- Právní úkon je projev vůle směřující zejména k těm právním následkům, které právní řád s takovým projevem spojuje (uzavření smlouvy, závěť)
- 4 pojmové znaky právního úkonu:
1. projev vůle
2. zaměřenost projevu vůle
3. uznání projevu vůle právní řádem
4. nastoupení právních následků
ad1) vůle
- vypovídá o tom, co subjekt chce
- může být vyjádřena slovy, posunky, gesty, mimikou, nekonáním
ad2) vůle musí zejména směřovat k takovým následkům, které právní řád spojuje s daným činem
ad3) aby se jednalo o právní úkon, musí být uznán právním řádem
Vznik, platnost a účinnost právního úkonu
Vznik – vzniká okamžikem, kdy jsou naplněny jeho pojmové znaky
Platnost – způsobilost vyvolat zamýšlené právní následky
Účinnost – právní úkon skutečně zamýšlené právní následky vyvolává
Neplatnost právního úkonu
- právní úkon v důsledku určitých vad nevyvolává zamýšlené právní účinky
a) absolutní – je pravidlem – neplatný právní úkon od počátku, každý státní orgán k této skutečnosti musí přihlédnout z úřední povinnosti
b) relativní – je výjimkou – pokládá se za platný do té doby, kdy se neplatnosti někdo dovolá (neplatnosti se může dovolat ten, kdo je právním úkonem dotčen)
Jednání podle práva bez úmyslu vyvolat právní následky
- po vytvoření díla vzniká autorské právo, i když to nechceme
- vytvoření nové věci (dům z kradeného majetku na cizím pozemku)
Právní stav
- stav, který je v souladu s právem
Právní události
- událost ve vnějším světě, se kterou právní řád spojuje právní následky (narození, smrt, čas)
Čas jako právní skutečnost
- projevuje se 2 způsoby:
1. statický – konkrétní datum
2. dynamicky – čas plynoucí, projevuje se ve formě lhůt
- s časem souvisí promlčení a prekluze
Promlčení
- občanský zákoník § 100
- oslabení práva, pokud není vykonáno v zákonem stanovené lhůtě
- po uplynutí promlčecí lhůty právo nezaniká, je pouze oslabeno
- promlčené právo nelze soudně přiznat, k promlčení soud přihlédne pouze při námitce dlužníka (soud promlčení nepřizná, dlužník se musí dovolat)
- pokud zaplatí po lhůtě plní dluh existující, nemůže se domáhat navrácení plnění
Která práva se promlčují:
Promlčují se všechna práva s výjimkou těch práv, o kterých zákon výslovně stanoví, že se nepromlčují (vlastnické právo,…).
Promlčecí lhůta:
- obecně 3 roky – občanský zákoník
- obchodní zákoník stanoví 4 roky, u specifických práv – speciální promlčecí lhůty
Proč zavedeno promlčení:
- „Bdělým náleží práva.“
- Právo poskytuje přiměřenou ochranu, pokud o svá práva a zájmy dbáme.
Prekluze
- zánik práva, pokud není uplatněno v zákonem stanovené lhůtě
- znamená skutečný zánik práva (plnění po prekluzivní době – plnění dluhu neexistujícího)
Která práva prekludují: prekludují pouze ta práva, o kterých to zákon výslovně stanoví (reklamace, smlouva o přepravě – do 15 dní po zjištění škody)
Zvláštní druhy právních skutečností
Fikce
- skutečnost, která nemá oporu v realitě a je uměle vytvořena pro účely práva (osvojení – vzniká stejný právní vztah jako mezi skutečnými rodiči a dítětem)
Domněnka
- právní skutečnost předpokládaná
- vznikne-li A, předpokládá se B
- druhy:
a) vyvratitelné
 připouští důkaz opaku
 platí dokud někdo nedokáže opak (presumpce neviny)
b) nevyvratitelné – důkaz opakem nepřipouští
Rozdíl mezi fikcí a domněnkou
U fikce je jasné, že nemůže mít oporu ve skutečnosti. Domněnky jsou konstruovány na základě pravděpodobnosti."

Poznámka

Velmi dobře zpracované. Práce je přehledná, stručná, ale informativní. Obsahuje nákres a tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7095
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse