Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie práva - vypracované otázky ke zkoušce

Teorie práva - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované otázky ke zkoušce z předmětu teorie práva. Otázky jsou zaměřeny zejména na teoretické pojednání o významu práva. Věnují se jednotlivým typům právních kultur. Definují a charakterizují základní pojmy, i hlavní problematiku s tématem spojenou.

Obsah

1.
Člověk a jeho hodnoty
2.
Hodnota práva, hodnoty v právu
3.
Význam hodnot v procesu realizace práva
4.
Význam hodnot v procesu tvorby práva
5.
Právo a morálka
6.
Srovnání spravedlnosti morální a spravedlnosti právní
7.
Historické pohledy na spravedlnost v právu
8.
Sociální spravedlnost a právní stát
9.
Prvky a stimuly kvalitní tvorby práva
10.
Charakteristika stadií procesu aplikace práva
11.
Pojem a struktura právního rozhodnutí
12.
Význam uvážení při aplikaci práva
13.
Mezery v právu a aplikace práva podle analogie
14.
Důsledky integračních tendencí v procesu globalizace práva
15.
Internacionalizace práva, její význam pro globalizovaný svět
16.
Imigrační procesy a jejich vliv na právní systémy hostitelských zemí.
17.
Globalizace a české právo
18.
Srovnání institutu manželství v evropském a islámském právu
19.
Srovnání právního statusu žen v evropské, africké a čínsko-japonské právní kultuře
20.
Charakteristika anglického práva
21.
Specifické znaky práva v USA
22.
Srovnání anglického práva a práva USA
23.
Srovnání pramenů evropského a angloamerického právního systému
24.
Zamyšlení nad kvalitou současného českého zákonodárství
25.
Úvaha o vývojových perspektivách v podmínkách globalizace
26.
Duchovní základy afrického obyčejového práva
27.
Charakteristické rysy a instituty afrického práva
28.
Tradice a současnost islámského práva
29.
Duchovní základy čínsko-japonské právní kultury
30.
Novodobý vývoj práva v Číně a Japonsku
31.
Charakteristika právní kultury hinduismu
32.
Geografie právních kultur
33.
Úvaha o významu teorie práva pro profesi sociálního pedagoga.

Úryvek

"Charakteristika právní kultury hinduismu
Počátku hinduismu – druhá polovina 2. tisíciletí před Kristem.
Hodnotově – normativním východiskem hinduismu jsou tři hierarchické cíle člověka :
1. duše jako nejvyšší hodnota
2. prostředí jako hodnota nižší než duše, ale nadřazená tělu
3. tělo jako hodnota nejnižší.

Z těchto cílů jsou dovozována pravidla chování hinduistů :
DHARMA – soubor pravidel vyjadřující věčné zákony světa, které jsou projevem vše pronikající duše Bráhmy.
ARTHA – je orientována na prostředí světského charakteru – upravuje postavení a funkce jedince ve společnosti.
KAMA – sumarizuje pravidla chování ve vztazích směřujících k tělesnému požitku a rozkoši.
Z těchto zdrojů vychází množství literárních děl , která obsahují i normy právního charakteru
Hinduistické právo netvoří přehledný systém – je značně roztříštěné, což vede k existenci a působení vzájemně rozporných norem. Velký význam – interpretační pravidla – s jejichž pomocí jsou rozpory překonávány.
Vztah mezi věřitelem a dlužníkem – není vztahem právním, ale náboženským.
Manželství polygamní – posvátný svazek mezi mužem a ženou. Vznik manželství má formu darování ze strany rodičů. Uzavřením manželství získá manžel ke své ženě (daru) vlastnické oprávnění. Žena má v manželství jediné právo – na výživu. Za určitých okolností povinnosti manželky nezanikají ani smrtí manžela. Důvodem neplatnosti manželství je skrytá vada manželky (např. deflorace, duševní či fyzická vada).
Trestný čin a trest – za nejvážnější delikty považována vražda, loupež, travičství … a nevěra. Rejstřík trestů zahrnoval trest smrti, různé tělesné tresty, propadnutí majetku, vyhnání, pokutu, cejch na čele se značkou spáchaného činu či odtětí končetiny, kterou byl čin spáchán.
Soudní proces – procesní právo nerozlišovalo mezi občanským a trestním procesem.
Od r. 1950 je Indie federativní republikou. Právní základ indické nezávislosti byl vytvářen na základě čtyř zákonů britského parlamentu : 1909 – zákon o indických zákonodárných radách, 1919- zákon o správě Indie umožnil vznik místních vlád v provinciích, 1935 – zákon o správě Indie umožnil převzetí místní správy Indy. 1947 – zákon o nezávislosti Indie.
Statut indické státnosti zakotvila Ústava přijatá ústavodárným shromážděním v listopadu 1949 a účinná od 26. ledna 1950. Vytváří normativní základ pro oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci, vymezuje vztahy mezi centrálními a republikovými, respektive místními orgány. Vymezením základních demokratických práva svobod, jakož i zákazem jakékoliv formy diskriminace z národnostních, rasových, kastovních nebo náboženských důvodů nejenže popřela jeden ze základních prvků hinduistické kultury kastovní nerovnost, ale stala se i primárním aktem soudobého indického práva.
Ve stejné době byl vytvořen základ moderního pracovního práva - byl přijat zákon o minimální mzdě, zákon o sociálním pojištění, zákon o osmihodinovém pracovním dnu, zákon o státní arbitráži, zákon o pracovních sborech. V letech 1947 - 1954 byl ve všech státech indické federace přijat zákon o agrární reformě, jati i zákon o maximální výměře vlastnictví půdy. Další stěžejní zákony vytvářely podmínky pro regulaci a kontrolu ekonomických a finančních vztahů: zákon o kontrole emise akcií a kontrole dovážených valut (1947), zákon o regulaci činnosti bankovního systému (1949), zákon o rozvoji a regulaci průmyslu (1951), zákon o kontrole cen základního zboží na vnitřním trhu (1955), zákon o průmyslových společnostech (1956).
Z pohledu trestního práva jsou významné zákonné kroky směřující k odstranění přežitků, jež souvisely zejména s náboženskými obyčeji - zákaz darovat dívky za chrámové prostitutky, zákaz kultovní zvířecí oběti, kriminalizace polygamie (1955).
Nejen uvedené, ale i řada dalších právních aktů tvořily právní rámec následujícího složitého a nelehkého sociálně-politického a ekonomického vývoje, jenž byl (a i nadále je) ovlivňován také tím, že v Indii žijí nejen hinduisté, ale i početné komunity s diametrálně odlišným právně-kulturním základem (např. muslimové, křesťané). Naopak hinduistické náboženské právo reguluje vztahy v komunitách žijících daleko za hranicemi Indie - např.
Nepálu, Bangladéši, Barmě, Singapuru, ale i na druhé straně Indického oceánu, např. v Keni či Ugandě.
Obecně lze říci, že tradiční právní normy náboženského původu jsou dodržovány, často dokonce jako primární ve vztahu k normám platného indického práva, zejména ve venkovských oblastech, kde se jimi řídí většinové komunity hinduistů - tím rigidněji, čím je dané místo vzdálenější od oblastního státně-mocenského centra"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15146
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse