Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie řízení podle cílů

Teorie řízení podle cílů

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno

Charakteristika: Práce představuje jednotlivé typy cílů a jejich principů, opominuty nejsou ani základní kroky a zásady pro úspěšný rozvoj managmentu společnosti a jeho zhodnocení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle a typy cílů
3.
Principy řízení cílů
4.
Základní kroky a zásady pro úspěšný rozvoj cílového managementu
5.
Zhodnocení cílového managementu jako nástroje řízení
11.
Použitá literatura

Úryvek

"Proces rozhodování

Rozhodnutí v procesu plánování a řízení lze charakterizovat jako výběr jedné z možných alternativ. Čím variabilnější je prostředí pro plánovanou činnost, tím více alternativ musí mít plán a tím větší roli hraje rozhodování v procesu řízení.
Rozhodování je tedy stanovování alternativ a konkrétních realizací celkového dlouhodobého plánu. Je důležitou součástí operativního krátkodobého plánování, tj. řízení. Vzhledem k existenci cílů a příležitostí ovlivňujících efektivnost a odbyt je rozhodovací proces skutečně jádrem operativního plánování, tj. řízení.

V tomto kontextu lze proces rozhodování chápat jako:
• Určení podmínek pro splnění dílčího úkolu (cíle), tj. definice zadání,
• Vytvoření matematického modelu a jeho vyhodnocení,
• Identifikování alternativ a variant splnění úkolu,
• Hodnocení alternativ z hlediska cílů,
• Výběr alternativ, tj. uskutečnění rozhodnutí.

Přijetí správného rozhodnutí
Zvýšit efektivnost rozhodování lze použitím manažerských rozhodovacích metod a metod snižování rizik. Konkrétními metodami jsou:

- rozhodovací tabulky - přehledně zobrazují podmínky i činnosti, jednoznačně určí další postup, umožňují využití výpočetní techniky.

- scénáře - používají se při tvorbě podnikové strategie, zachycujeme zde časový sled budoucího vývoje vzhledem ke klíčovým činnostem ( výrobní program, obnova strojů a zařízení ), důležité je i propojení jednotlivých scénářů pomocí matic

- stromy cílů - ( strom významnosti, valenční strom ) ukazuje rozvětvení hlavních a vedlejších (odvozených) cílů i úkolů se zřetelem na prostředky, které jsou k dispozici pro jejich dosažení. Konkurenční schopnost podniku závisí na inovační aktivitě, exportní schopnosti, finanční síle, reprodukční schopnosti a struktuře pracovníků, každá z hlavních větví se člení na dílčí cíle, vlivy a úkoly

- patentová analýza - zaměřuje se na nejnovější poznatky techniky, poznatky o
patentovaných výrobcích

- rozhodování za neurčitosti - uplatňují se nejvíce tato pravidla
pravidlo dominance - pokud je jedna varianta výrazně výhodnější, ostatní se vylučují Laplaceovo pravidlo nedostatečného důvodů - vyřazují se varianty s určitou slabinou, která se určí
Hurwitzovo pravidlo kombinace minima a maxima efektů - varianty se bodově hodnotí pesimisticky a optimisticky
Savageovo pravidlo nejmenší strasti - vychází z nejnižšího rozdílu mezi výslednou užitností varianty a maximální možnou užitností

4. Základní kroky a zásady pro úspěšný rozvoj cílového managementu

1. Stanovení cíle pro všechny stupně organizace
Tento jednoduchý princip říká, že stanovování cílů zahrnuje
- stanovení cílů na vrcholové úrovni dané organizace
- vyjasnění specifických úloh potřebných pro dosažení cílů
- určování a modifikování cílů pro podřízené

V této souvislosti je žádoucí vysvětlit dva důležité pojmy, a to strom cílů a síť cílů. Jde o dva velmi blízké pohledy:

Strom – hierarchie cílů – neříká nic jiného, než že je jeden hlavní cíl a od něj se odvíjí cíle pro všechny části firmy. Aby celý systém mohl fungovat, je potřeba, aby odvozené cíle směřovaly stejným směrem jako cíl hlavní.
Síť cílů – zdůrazňuje fakt, jak spolu jednotlivé cíle souvisí – abyste mohli natřít plot, musíte ho nejdříve postavit, nakoupit barvy a štětce apod.
Otázkou, na kterou při stanovování cílů pro všechny úrovně organizace není snadné najít odpověď, je – „Kde začít při stanovování cílů?“. Z hlediska tvorby cílů můžete samozřejmě postupovat dvěma krajními způsoby:
- zdola nahoru
- shora dolů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse