Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie smíchu ve vědomí středověkého člověka

Teorie smíchu ve vědomí středověkého člověka

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s teoriemi smíchové kultury dvou ruských vědců, Michaila Bachtina a Arona Gureviče ve světle jejich stěžejních děl. Po objasnění základního pojmu smích následuje stručné seznámení s osobností Michaila Bachtina. Poté se autor věnuje rozboru děl obou spisovatelů, které končí jejich srovnáním.

Obsah

1.
Definice smíchu
2.
Charakteristika Bachtinova díla
3.
Rozbor díla François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance
4.
Rozbor díla Arona Gureviče- Nebe, peklo, svět; cesty k lidové kultuře středověku
5.
Srovnání obou děl

Úryvek

"Bachtin v úvodu své knihy vysvětluje, proč právě Rabelaisovo dílo se stalo stežejním pramenem k jeho bádání o lidové kultuře. Rabelais se již brzy po sepsání Gargantuy a Pantagruela zařadil k velikánům evropské literatury. Svět a myšlení, které ve svém díle zaznamenal, jeho součastníci ještě důvěrně znali. Avšak již v jejich době byly započaty první kroky k transformaci lidové kultury, jejíž typický středověký ráz měl mít v životech lidí stále menší místo. Již následující generace se na jeho dílo dívaly jinýma očima. V nejhorším případě pak bylo chápáno jako snůška vulgarismů.
To, co Michelet v Rabelaisově díle chápe jako „živel dávných venkovských nářečí, rozprávek, přísloví, školských frašek z úst hlupáků a bláznů“ , spojuje Bachtin s lidovými východisky, které jsou podle něj projevem široce koncipované lidové kultury, jejímž výrazným znakem je právě její smíchovost a specifický náhled na svět. Tato východiska se nejvíce otiskla ve třech druzích pramenů, s nimiž Rabelais pracoval. Prvním typem pramenů jsou obřadní a mimetické formy (slavnosti karnevalového typu, různé pouliční smíchové projevy). Tyto slavnosti zaujímaly zejména v životě obyvatel středověkého města (ponejvíce v románských zemích) významné místo. Ať už se jednalo o slavnosti posvěcené církví, odehrávající se v duchu lidové tradice (chrámové svátky provázené o Velikonocích mystérii a fraškami, posvícení, slavnosti před postem) nebo jiné „svátky bláznů“, byly tyto svátky prožívány v úplně jiném duchu než zbytek roku. Druhým typem pramenů, skrze který můžeme blíže poznat různé aspekty středověkého smíchu, jsou smíchová díla různého druhu včetně parodií (ústní, písemná, latinská i v národních jazycích. Konečně třetím druhem pramenů jsou různé formy a žánry familiární pouliční mluvy (nadávky, dušování nebo kletby). Jak uvidíme v druhé části práce, šíře pramenů, ve kterých se nějakým způsobem zrcadlí středověký smích, je ještě mnohem větší.
Charakteristický obraz světa, který je ze všech renesančních děl nejlépe zachycen právě v Rabelaisově románu, lze nejsnáze pochopit prostřednictvím jeho nejvlastnějšího projevu, jímž se v době renesanční stal karneval. Pochopíme-li smysl a významy, které jsou karnevalu vlastní, přiblíží se nám i svět středověkého smíchu a grotesknosti. Promýšlíme-li karneval, je nutné oprostit se od předsudků, jaké nám přináší nynější zkušenost s ním. Jedním z jeho základních rysů byla jeho svátečnost. Nejde o svátečnost provázenou představou oddechu, o svátečnost vracející se svou podstatou k minulosti přírody, božstva nebo společnosti. Svátečnost karnevalu spočívala zejména v odlišném pojímání života, který se v rámci něj odehrával. Dočasně se v jeho realitě realizoval jiný svět, jehož podstatnými momenty byly smrt a obrození. Na životě karnevalu se podíleli všichni zúčastnění."

Poznámka

Součástí textu jsou poznámky pod čarou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19730
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse