Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Teorie verše - maturitní otázka

Teorie verše - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku, která se zabývá teorií verše. Charakterizovány jsou základní pojmy užívané v poezii: poezie a její obsah, verš a typy veršů, stopa, metrum, rytmus, rým, prozodické systémy.

Obsah

1.
Poezie
2.
Versologie
a) Verš
b) Stopa
c) Metrum
d) Rým
e) Strofa
3.
Prozodie

Úryvek

"versologie= nauka o verši, zkoumá rytmus, metrum, prozodické systémy, rým
verš= jeden řádek básně, základní stavební jednotka ( zvuková, melodická,významová, syntaktická- verš odpovídá jedné větě), konec verše se obvykle kryje s koncem větného úseku x přesah= enjabement- větný úsek přesahuje do dalšího verše, slouží ke zdůraznění myšlenky
- delší verš se dělí na kratší intonační úseky (kóla)
- pauza a přízvuk člení verš
- verš pravidelný- tradičná, vázaný, pravidelné opakování přízvučných a nepřízvučných, krátkých a dlouhých slabik
- volný verš- často bez rýmu, bez pravidelného opakování př. a nepř. slabik, má různý počet slabik, často bez interpunkce, není to náhodně rozčleněná próza do veršů
- makarónské verš
- blankvers- 5stopý jambický verš bez rýmů ( př. dramata Shakespeara)
- alexandrin- 12- 13ti slabičný jambický verš ( Alexandreis)"

Poznámka

Psané formou poznámek. Potřebuje mírnou úpravu textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e4a258b4b00.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_verse.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse