Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Terpeny - laboratorní protokol

Terpeny - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol nejprve krátce informuje o rostlinných silicích a poté zaznamenává plnění úkolu získávání rostlinných silic destilací s vodní parou. Vypisuje potřebné chemikálie, pomůcky a postup přípravy. Na závěr stručně charakterizuje terpeny, izoprenoidy a silice.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Závěr
2.4.1.
Terpeny
2.4.2.
Izoprenoidy
2.4.3.
Silice

Úryvek

"Teorie: Rostlinné silice jsou voňavé těkavé látky, které se vyskytují v různých částech těl rostlin. Patří mezi terpeny a chemicky jsou to uhlovodíky nebo jejich kyslíkaté deriváty.

Úkol: Získávání rostlinných silic destilací s vodní parou

Chemikálie: pomerančová kůra, voda

Pomůcky: frakční a varná baňka, chladič, gumové hadice a zátky, stojany, kruh, azbestová síťka, skleněná trubička

Postup: Sestavíme aparaturu dle schématu, První baňku naplníme z poloviny vodou jako vyvíječe páry, do druhé baňky dáme směs nastrouhané kůry z pomeranče a vody (5g pom. kůry a 80cm3 vody). Zahříváme nejprve první baňku a teprve potom druhou. Po nějaké době se nám začne vytvářet destilát.


Závěr: Terpeny jsou organické sloučeniny převážně rostlinného původu. Jejich molekuly se skládají ze dvou nebo více isoprenových jednotek, a proto patří mezi isoprenoidy.
Izoprenoidy jsou rozsáhlou skupinou organických látek, nejčastěji rostlinného původu. Základní strukturou jsou 2 a více izoprenových jednotek. Mezi izoprenoidy patří silice. Izoprenoidy se dělí na terpenoidy a steroidy.
Silice (éterické oleje, olea aetherea) jsou těkavé, ve vodě nerozpustné, olejovité látky nebo směsi látek, často jsou vonné a mají palčivou chuť. Je velmi těkavé i při nízkých teplotách. Silice jsou vytvářeny rostlinami jako ochrana před býložravci, své využití našly při výrobě léčiv."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c0fb10f397e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Terpeny_lab_protokol.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse