Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se zabývá statistickými hypotézami. Nejprve tento pojem definuje, poté podrobně popisuje postup při testu statistické hypotézy, přičemž každý krok doplňuje příkladem. V závěrečné části seznamuje s používáním nejznámějších typů testů.

Obsah

1.
Statistická hypotéza
2.
Postup při testu statistické hypotézy
2.1.
Formulace nulové hypotézy H a alternativní hypotézy H
2.2.
Výpočet hodnoty testového kriteria
2.3.
Stanovení hladiny významnosti α a kritického oboru
2.4.
Závěr
3.
Použití nejznámějších testů
3.1.
Testy o parametru μ rozdělení N(μ, σ2
3.2.
Testy o parametru σ2 rozdělení N(μ, σ2)
3.3.
Testy o parametru p rozdělení A(p)
3.4.
Testy o parametrech 2 základních souborů

Úryvek

"Popište jednotlivé fáze testů statistických hypotéz, vysvětlete jejich význam a interpretaci.
Uveďte příklady použití testů.

Statistická hypotéza
- tvrzení týkající se základního souboru
- v případě parametrických testů je hypotéza tvrzení o neznámé hodnotě parametru základního souboru.
- jen na základě výzkumu celého základního souboru by bylo možné s úplnou jistotou rozhodnout o správnosti či nesprávnosti hypotézy. Ovšem takový výzkum by byl neekonomický nebo technicky neuskutečnitelný a proto se výzkumu podrobuje pouze část základního souboru – výběrový soubor.
- proces ověřování správnosti či nesprávnosti hypotézy pomocí výsledků získaných náhodným výběrem se nazývá testy statistických hypotéz.
- základním předpokladem statistické indukce je náhodný výběr.

Postup při testu statistické hypotézy
1) Formulace nulové hypotézy H a alternativní hypotézy H
Konečným cílem většiny statistických testů je zhodnocení vztahu mezi proměnnými.
Nulová hypotéza potom vyjadřuje nezávislost proměnných.
Alternativní hypotéza je k nulové hypotéze opačná.
Většinou chceme dokázat pravdivost alternativní hypotézy, která nejčastěji vyjadřuje statistickou závislost proměnných. Pravdivost alternativní hypotézy se dokazuje nepřímo – ukážeme, že nulová hypotéza je nepravděpodobná a alternativní (jediná zůstávající) je tedy pravděpodobná.

Příklad, jak navolit nulovou hypotézu a její interpretace:
Mějme 2 základní soubory Z1 (Okresní státní zastupitelství v Břeclavi) a Z2 (OSZ v Hodoníně) a v nich zjištěné hodnoty x1 = 25,1 a x2 = 27,4
s1 = 5,06 a s2 = 5,32
n1 = 10 a n2 = 10
Měřeným znakem X je doba přepsání konceptu obžaloby (v minutách)
Testujeme rozdíl výběrových průměrů:
Protože je x1 menší než x2, navolíme hypotézu, která bude vyjadřovat opak. To proto, abychom mohli tuto nulovou hypotézu zamítnout a přijmout alternativní hypotézu.
Tedy H: μ1 ≥ μ2 a analogicky k ní H: μ1 < μ2
H pak můžeme interpretovat: Střední hodnota doby přepsání obžaloby na OSZ v Břeclavi je větší než střední hodnota doby přepsání obžaloby na OSZ v Hodoníně.

2) Výpočet hodnoty testového kriteria
Toto kritérium je náhodnou veličinou, která je funkcí náhodného výběru.
Testové kriterium můžeme považovat za "míru rozporu" mezi nulovou hypotézou a charakteristikami určenými z datového souboru.

Příklad (pokračování výše uvedeného):
Dosadíme do příslušného vzorce(skripta str. 42 ☺), pak vychází t1 = - 0,99

3) Stanovení hladiny významnosti α a kritického oboru
Hladina významnosti je pravděpodobnost, že se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv platí.
α se stanovuje většinou 0,05 nebo 0,01.
Ke zvolené hladině významnosti určíme kritický obor Wα. V tomto kritickém oboru se uskuteční maximálně 100α % hodnot testového kriteria, pokud platí hypotéza H."

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse